Dữ liệu của YouGov về COVID-19

Dữ liệu của YouGov về COVID-19
qua

Với việc COVID-19 đang diễn ra trên toàn cầu, YouGov cam kết chia sẻ quan điểm và hành vi của mọi người trên khắp thế giới về cuộc khủng hoảng này. Trọng tâm của vấn đề này là nghiên cứu theo dõi COVID-19 toàn cầu của chúng tôi (bằng tiếng Anh), thu thập các quan điểm về đại dịch từ hơn 25.000 người trên khắp thế giới mỗi tuần. Nhưng cũng như việc đây là một vấn đề toàn cầu, COVID-19 cũng là một vấn đề rất địa phương, vì vậy chúng tôi đã nghiên cứu tập trung vào thị trường/khu vực của bạn. Ngoài ra, nếu bạn muốn xem mọi người ở các nơi khác trên thế giới đang đối phó với khủng hoảng như thế nào, hãy khám phá dữ liệu của chúng tôi về những quốc gia tương tự như Hoa Kỳ Vương quốc Anh.