Cập nhật theo dõi COVID-19 quốc tế: Ngày 27 tháng 3

Cập nhật theo dõi COVID-19 quốc tế: Ngày 27 tháng 3
qua

YouGov xem xét thái độ và hành vi ở 25 thị trường

Một số quốc gia nằm trong theo dõi COVID-19 quốc tế của YouGov - bao gồm Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Ả Rập Saudi, Vương quốc Anh và nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ - đã bước vào phong tỏa trong khoảng thời gian giữa các cuộc khảo sát trước đây và gần đây nhất ở đó, và tác động rõ ràng có thể là ở số người tránh những nơi đông người hoặc đi làm việc tại những quốc gia đó. Ví dụ, ở Ấn Độ, số người báo cáo rằng họ đã tránh đi làm đã tăng từ 26% lên 63% trong khi ở Malaysia, con số này tăng mạnh từ 14% lên 55%.

 
Tại Vương quốc Anh, số người tránh nơi công cộng đông đúc đã tăng từ 57% lên 80%, tương tự như các quốc gia khác đã bị phong tỏa lâu hơn. Một số quốc gia đã có những thay đổi lớn mặc dù người dân không được yêu cầu ở trong nhà. Ở Đức, nơi mọi người được khuyên nên thực hành các biện pháp cách ly xã hội nhưng không bị phong tỏa, tỷ lệ người dân tránh những nơi đông người đã tăng từ 46% lên 70%.
 
Tương tự như vậy ở Indonesia, nơi chưa thực hiện phong tỏa vào thời điểm khảo sát gần đây nhất, có số người tránh nơi công cộng tăng từ 51% lên 73% và những người tránh đi làm việc tăng từ 18% lên 47%. Người Thụy Điển và người Phần Lan ít có khả năng ngừng hòa nhập, chỉ có 44% và 47% nói rằng họ đang tránh đám đông. Mức độ sợ hãi tiếp tục gia tăng ở hầu hết các quốc gia Mức độ sợ hãi gia tăng nhiều nhất ở Vương quốc Anh, với 61% người Anh hiện mô tả bản thân họ rất sợ hoặc khá sợ mắc bệnh, so với 48% vào tuần trước. Mức độ sợ hãi cũng tăng đáng kể ở Úc và Đức, cả hai quốc gia đều có sự gia tăng 12% trong số những người rất hoặc khá lo lắng họ sẽ bị nhiễm bệnh (tăng từ 35% lên 47% ở Úc và từ 37% đến 49% ở Đức).
 
Dân số Ấn Độ, Canada, Mexico và Mỹ cũng đã có sự gia tăng hai chữ số về số người sợ trở thành nạn nhân của vi rút. Trong bốn quốc gia Bắc Âu, không có thay đổi về sự lo lắng từ một tuần tới tuần tiếp theo. Cùng với Mexico, họ tạo thành 5 quốc gia ít lo lắng nhất, với chỉ 27-42% thể hiện sợ hãi nhiều. Các biện pháp của chính phủ Hoạt động hỗ trợ các biện pháp khả thi khác nhau mà chính phủ có thể thực hiện, tiếp tục gia tăng trên khắp các quốc gia được nghiên cứu. Người Ấn Độ và người Đức nói riêng cũng nằm trong số những người có khả năng nhất, kiên định sẽ chung tay hỗ trợ các biện pháp của chính phủ để chống lại căn bệnh này, có sự gia tăng hai chữ số trong hoạt động hỗ của trợ hầu hết các biện pháp.
 
Tại Singapore - tuần trước chúng tôi đã thấy thái độ bắt đầu dịu xuống - đã có một sự đảo ngược lớn khi cho phép các chuyến bay từ các quốc gia có các ca mắc COVID-19. Số người Singapore muốn cấm các chuyến bay từ những nơi như vậy đã tăng 18% lên 56%, lần đầu tiên đa số ủng hộ biện pháp này kể từ khi chúng tôi bắt đầu theo dõi.