47% người Việt Nam tin rằng các doanh nghiệp phải có trách nhiệm ngăn chặn thiệt hại môi trường

47% người Việt Nam tin rằng các doanh nghiệp phải có trách nhiệm ngăn chặn thiệt hại môi trường
qua

3/4 số người tiêu dùng nói rằng họ sẽ có ấn tượng tích cực hơn đối với doanh nghiệp dùng lợi nhuận, dù ít hay nhiều, để làm từ thiện

Nghiên cứu mới của YouGov Omnibus cho kết quả là 82% người tiêu dùng Việt Nam nghĩ rằng các doanh nghiệp phải có trách nhiệm làm công tác từ thiện xã hội. Điều này cho thấy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) vẫn là một trong những cân nhắc quan trọng cho các thương hiệu Úc.

 

Chỉ 37% các chủ doanh nghiệp và những người nắm giữ vị trí quản lý cấp cao tin rằng doanh nghiệp phải có trách nhiệm ngăn chặn thiệt hại môi trường

Nói chung, gần 1/2 (47%) số người tiêu dùng Việt Nam tin rằng doanh nghiệp phải có trách nhiệm đảm bảo rằng chuỗi cung ứng của họ không gây hại đến môi trường. Tuy nhiên, chỉ có 37% chủ doanh nghiệp và những người ở vị trí quản lý cấp cao (bao gồm Tổng giám đốc điều hành - CEO) đồng ý với quan điểm này. Kết quả cho thấy khoảng cách về ý kiến giữa những nhân vật đứng đầu các thương hiệu Việt và công chúng.

Niềm tin rằng doanh nghiệp phải có trách nhiệm đảm bảo rằng chuỗi cung ứng của họ không gây hại cho môi trường của người tiêu dùng Việt Nam vẫn thấp hơn một chút so với hầu hết các quốc gia khác trong khu vực. 1/2 số người tiêu dùng trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) tin rằng các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thực hiện điều này. Tỷ lệ cao nhất khu vực thuộc về Philippines với gần 2/3 (63%) số người trả lời khảo sát lựa chọn và tỷ lệ thấp nhất thuộc về Thái Lan với 4/10 (42%) số người đồng quan điểm.

 

39% người được hỏi tin rằng các doanh nghiệp phải có trách nhiệm đảm bảo rằng chuỗi cung ứng của họ không thực hiện cách hành xử gây tổn hại như lao động cưỡng bức

39% người tiêu dùng Việt Nam cũng tin rằng doanh nghiệp phải có trách nhiệm đảm bảo rằng chuỗi cung ứng của họ không thực hiện cách hành xử gây tổn hại như lao động cưỡng bức, trong khi có hơn 4/10 số người Việt Nam cảm thấy rằng các doanh nghiệp phải có trách nhiệm quyên góp từ thiện (54%), hỗ trợ nâng cao kỹ năng cho các thành viên trong cộng đồng (43%) và cung cấp các dịch vụ trợ giúp miễn phí liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của công ty (40%).

 

68% người tiêu dùng Việt Nam có nhiều khả năng sẽ giới thiệu những thương hiệu dành một phần, dù là rất nhỏ, lợi nhuận hàng năm để làm từ thiện

Nghiên cứu cũng cho thấy nếu người tiêu dùng biết doanh nghiệp có dành một phần lợi nhuận hàng năm, dù là rất nhỏ, để làm từ thiện (tối đa 5%) thì 3/4 (77%) trong số họ sẽ có ý kiến tích cực hơn về doanh nghiệp đó. 

Ở quy mô khu vực, 62% người tiêu dùng Châu Á - Thái Bình Dương có nhiều khả năng sẽ giới thiệu thương hiệu cho bạn bè và gia đình nếu doanh nghiệp ành một phần, dù là rất nhỏ, lợi nhuận hàng năm để làm từ thiện. Tỷ lệ này lên đến 75% ở Indonesia và 70% ở Thái Lan nhưng giảm xuống còn 51% ở Singapore và 55% ở Úc và Hồng Kông.

Nói chung, 6/10 (60%) số người tiêu dùng Việt Nam được khảo sát đưa ra ý kiến khái quát rằng doanh nghiệp nên hoạt động từ thiện nhiều hơn nữa.

Nghiên cứu mới nhất của YouGov Omnibus cho thấy một tỷ lệ đáng kể người tiêu dùng coi trọng vấn đề đạo đức của thương hiệu khi đưa ra quyết định mua sắm và khả năng họ sẽ cân nhắc cũng như giới thiệu thương hiệu có dành một khoản tiền nhất định, dù là rất nhỏ, để làm từ thiện sẽ cao hơn. Ngoài ra, thực tế rằng đa số người tiêu dùng tin là các doanh nghiệp phải có trách nhiệm đảm bảo vấn đề đạo đức của các chuỗi cung ứng cho thấy họ trông đợi ngày càng nhiều hơn ở các thương hiệu. Để tiếp tục phát triển, giờ đây ngoài việc chứng minh sự vượt trội của sản phẩm, những doanh nghiệp thông minh muốn trở nên nổi bật trước khách hàng còn cần nỗ lực thể hiện các giá trị của mình.

*Dữ liệu được thu thập trực tuyến từ ngày 15 đến 23 tháng 11 năm 2017, sử dụng nhóm tham luận của YouGov với hơn 5 triệu người trên khắp thế giới. Quy mô mẫu: Châu Á - Thái Bình Dương (n = 9.000; Úc: 1.000; Trung Quốc: 1.000: Hồng Kông: 1.000; Indonesia: 1.000; Malaysia: 1.000; Philippines: 1.000; Singapore: 1.000; Thái Lan: 1.000; Việt Nam: 1.000)

Nguồn ảnh: Getty Image