Thế hệ thiên niên kỷ cảm thấy các phương tiện truyền thông thể hiện họ tốt hơn so với quảng cáo

Thế hệ thiên niên kỷ cảm thấy các phương tiện truyền thông thể hiện họ tốt hơn so với quảng cáo
qua
trong

Nghiên cứu mới của YouGov cũng cho thấy các phương tiện truyền thông xã hội hiện đang bỏ lỡ cơ hội khi bỏ qua hế hệ thời bùng nổ dân số

Theo khảo sát mới của YouGov Omnibus, cả thế hệ thiên niên kỷ và thế hệ thời bùng nổ dân số tại Việt Nam đều cảm thấy so với quảng cáo, các phương tiện truyền thông thể hiện bản thân họ tốt hơn.

Với mục đích so sánh ý kiến của hai nhóm tuổi (những người sinh từ giữa thập niên 40 đến giữa thập niên 60 (thế hệ thời bùng nổ dân số) và những người sinh từ đầu thập niên 80 đến giữa thập niên 90 (thế hệ thiên niên kỷ)), khảo sát trực tuyến này đã hỏi người trả lời xem họ cảm thấy bản thân được thể hiện tốt ở mức nào thông qua bề ngoài, hành động và quan điểm của những người họ nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông và quảng cáo.

Đối với các phương tiện truyền thông, 74% những người thuộc thế hệ thiên niên kỷ nói rằng họ cảm thấy bản thân được thể hiện tốt, trong khi 20% cảm thấy họ không được thể hiện tốt lắm hoặc hoàn toàn không được thể hiện. Điểm số thực cho nhóm thế hệ thiên niên kỷ (tỷ lệ người cảm thấy được thể hiện tốt trừ đi tỷ lệ người không cảm thấy như vậy) là 54, cao hơn một chút so với nhóm thế hệ thời bùng nổ dân số (45). Tỷ lệ tương ứng cụ thể cho nhóm thế hệ thời bùng nổ dân số là 69% và 24%.

Cả hai nhóm đều cảm thấy quảng cáo thể hiện bản thân họ kém hơn so với phương tiện truyền thông. Ở nhóm thế hệ thiên niên kỷ, mức chênh lệch điểm thực giữa các phương tiện truyền thông và quảng cáo là 17. Trong khi đó, mức chênh lệch này ở thế hệ thiên niên kỷ là 19, với các tỷ lệ cụ thể là 45 và 26. Điều này cho thấy quảng cáo hiện đang không thành công trong việc hướng tới thị trường trọng điểm này.

Thế hệ thời bùng nổ dân số cảm thấy lý do lớn nhất khiến họ không được thể hiện tốt là do tuổi tác (6 trên 10 người chọn) trong khi lý do mà nhóm thế hệ thiên niên kỷ đưa ra là nghề nghiệp (4 trên 10 người chọn).

 

4 trên 10 người thuộc thế hệ thời bùng nổ dân số mua sắm ít nhất một lần một tuần dựa trên những thứ họ nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông xã hội

Có một thực tế rất rõ ràng là thế hệ thiên niên kỷ rất yêu thích thế giới kỹ thuật số, trong đó hoạt động tự chụp ảnh và các phương tiện truyền thông xã hội đóng vai trò nổi bật trong cuộc sống của nhiều thanh niên. Thế hệ thời bùng nổ dân số ít chú ý tới các phương tiện truyền thông xã hội hơn. Khảo sát của YouGov Omnibus cho thấy 8 trên 10 người thuộc thế hệ thời bùng nổ dân số có đọc hoặc xem nội dung trên các phương tiện truyền thông xã hội ít nhất một lần mỗi ngày, tỷ lệ này cũng tương tự ở thế hệ thiên niên kỷ.

Ngoài sự giống nhau về mức độ sử dụng, có vẻ các phương tiện truyền thông xã hội còn định hình thói quen tiêu dùng của cả hai nhóm thế hệ này ngang nhau: 44% số người thuộc thế hệ thiên niên kỷ mua sắm ít nhất một lần mỗi tuần dựa trên những điều họ nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông xã hội và tỷ lệ này ở thế hệ thời bùng nổ dân số là 43%.

Người đứng đầu Omnibus Jake Gammon đã nhận xét về các kết quả này như sau: “Với gần 8 trên 10 người thuộc thế hệ thời bùng nổ dân số tiêu dùng những thứ xuất hiện trên mạng truyền thông xã hội một lần mỗi ngày và 43% chịu ảnh hưởng của kênh thông tin này trước khi mua hàng một lần mỗi tuần, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các nhà tiếp thị đang đánh giá thấp sự hiểu biết kỹ thuật số của các thế hệ lớn tuổi. Ngoài ra, còn một thực tế là thế hệ thời bùng nổ dân số cảm thấy tuổi tác là lý do lớn nhất khiến họ không được thể hiện trên quảng cáo và các phương tiện truyền thông. Điều này cho thấy cần phải điều chỉnh chiến lược kỹ thuật số sao cho liên quan đến nhiều nhóm lứa tuổi.”

Dữ liệu được YouGov Omnibus thu thập trực tuyến từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2017 từ 1.006 người trả lời khảo sát tại Việt Nam. Kết quả này được coi là đại diện cho nhóm dân số trưởng thành trực tuyến.

Nguồn ảnh: Getty Image