94% những phụ nữ Việt Nam bị đau bụng kinh nói rằng điều này ảnh hưởng đến khả năng làm việc của họ

94% những phụ nữ Việt Nam bị đau bụng kinh nói rằng điều này ảnh hưởng đến khả năng làm việc của họ
qua
trong

Nghiên cứu của YouGov cho thấy chỉ 34% những người bị ảnh hưởng đến công việc nói cho chủ lao động của họ biết

Công ty Culture Machine có trụ sở đặt tại Mumbai đã trở thành tâm điểm của báo chí trong thời gian gần đây khi cho phép nhân viên nữ có cơ hội nghỉ làm vào ngày đầu tiên của kỳ kinh. 

Khoảng 92% phụ nữ Việt Nam nói rằng họ từng bị đau bụng kinh và 94% số phụ nữ bị đau bụng kinh và có đi làm này nói rằng đau bụng kinh ảnh hưởng đến khả năng làm việc của họ.

Nhưng chỉ có khoảng một phần ba (34%) số phụ nữ Việt Nam bị cơn đau bụng kinh làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc từng thú nhận thực tế này với chủ lao động của họ. Một phần ba (37%) lấy lý do khác để giải thích với chủ lao động về các vấn đề gây ra do đau bụng kinh, trong khi 31% không nói cả hai điều này (đa số những người thuộc nhóm này lúc đầu có thể không để lộ cho chủ lao động của họ biết là họ đang cảm thấy không khỏe).

 

Tại sao phụ nữ thấy khó làm việc hơn khi bị đau bụng kinh?

Ba phần tư (74%) thấy rằng cơn đau bụng kinh khiến họ khó tập trung hơn và điều này ảnh hưởng đến khả năng làm việc của họ. Khoảng 42% phải nghỉ giải lao một lúc khi bị đau và 65% phải về sớm (37%) hoặc nghỉ làm cả ngày (26%) do bị đau.

Xã hội vẫn còn chậm trong việc thừa nhận rằng đau bụng kinh có thể là vấn đề quan trọng đối với phụ nữ đi làm mặc dù thái độ xã hội đang thực sự có vẻ thay đổi. Ngoài hành động của công ty Culture Machine, các quốc gia như Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia và Nhật Bản đã ban hành luật cho phép phụ nữ được nghỉ làm khi bị đau bụng kinh (tuy rằng mức nghỉ ba ngày trong một năm vì lý do đau bụng kinh ở Đài Loan là phép nghỉ dài nhất). 91% phụ nữ Việt Nam ủng hộ việc đưa ra các biện pháp tương tự.

*Dữ liệu được thu thập trực tuyến từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 năm 2017 sử dụng nhóm tham luận của YouGov với trên 5 triệu người trên toàn thế giới. Dữ liệu này được cân nhắc là đại diện của dân số trực tuyến. Quy mô mẫu: (Việt Nam = 794)