Một phần năm số người ở Châu Á - Thái Bình Dương thú nhận từng nói dối trong bản sơ yếu lý lịch

Một phần năm số người ở Châu Á - Thái Bình Dương thú nhận từng nói dối trong bản sơ yếu lý lịch
qua

YouGov phát hiện ra rằng mọi người hay nói dối nhất về kinh nghiệm làm việc và sở thích cá nhân của họ

Nghiên cứu mới của YouGov cho thấy một phần năm (18%) số cư dân Châu Á - Thái Bình Dương thú nhận từng nói dối trong bản sơ yếu lý lịch (ngoài ra còn 5% trả lời rằng họ “không muốn tiết lộ”). Nhưng họ hay nói dối về điều gì?

Kết quả khảo sát cho thấy ứng viên hay nói quá về kinh nghiệm làm việc để tạo ấn tượng tốt cho bản sơ yếu lý lịch. Hành động này chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn với bốn phần mười (44%) số người được hỏi từng làm vậy.

Những người lo lắng rằng phần “sở thích cá nhân’’ trong sơ yếu lý lịch của bản thân không đủ ấn tượng nên lưu ý rằng đây cũng là điều mọi người nói dối khá thường xuyên với ba phần mười (32%) những người chuẩn bị sơ yếu lý lịch thú nhận đã từng làm vậy. Những điều khác mà mọi người hay nói dối trong bản sơ yếu lý lịch bao gồm thời gian gắn bó với công việc (30%) và nền tảng giáo dục hoặc bằng cấp (30%).

Những người nhiều tuổi có nhiều khả năng sẽ nói dối về tuổi của họ

Mặc dù dành ít thời gian trên thị trường việc làm hơn nhưng nhìn chung khả năng nói dối trong bản sơ yếu lý lịch của thế hệ trẻ nằm ở mức cao hơn: chỉ một phần bảy (14%) những người trên 45 tuổi từng nói dối trong bản sơ yếu lý lịch trong khi tỷ lệ ở những người dưới 45 tuổi là một phần năm (20%).

Tuy nhiên, trong số những người từng nói dối trong bản sơ yếu lý lịch, các ứng viên tìm việc nhiều tuổi hơn có xu hướng nói dối nhiều hơn. Cụ thể, những ứng viên tìm việc thuộc nhóm tuổi cao hơn có khả năng sẽ nói dối nhiều hơn về: tuổi - một phần tư (26%) những người trên 45 tuổi từng nói dối về tuổi của họ trong bản sơ yếu lý lịch, trong khi tỷ lệ này ở những người dưới 44 tuổi là 16%; thời gian gắn bó với công việc (tỷ lệ ở những người trên 45 tuổi là 37% và ở những người dưới 45 tuổi là 29%); và mức lương hiện tại (với các tỷ lệ tương ứng là 28% và 21%).

Colin Marson, Tổng giám đốc điều hành của YouGov Châu Á - Thái Bình Dương, nhận xét rằng: “Kết quả khảo sát mới nhất của YouGov Omnibus có thể khiến khá nhiều chủ lao động và nhà tuyển dụng, những người bấy lâu nay vẫn sử dụng bản sơ yếu lý lịch làm phương tiện để lọc danh sách ứng viên, cảm thấy ngạc nhiên. Với tiềm năng cũng như khả năng của những công nghệ mới xuất hiện, các nhà tuyển dụng có thể sẽ phải tìm ra mô hình tuyển dụng tích hợp phong phú hơn để đảm bảo rằng công ty sẽ tuyển chọn được những ứng viên tốt nhất – và là những người trung thực nhất (!) – trong tương lai.”

*Dữ liệu được thu thập trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 21 tháng 8 năm 2017 sử dụng nhóm tham luận của YouGov với trên 5 triệu người trên toàn thế giới. Dữ liệu này được cân nhắc là đại diện của dân số trực tuyến. Quy mô mẫu: Châu Á - Thái Bình Dương (n = 9.241; Úc: 921; Trung Quốc: 1.014; Hồng Kông: 1.019; Indonesia: 1.072; Malaysia: 1.092; Philippines: 1.047; Singapore: 1.044; Thái Lan: 1.019; Việt Nam: 1.013)