Đa số cư dân Châu Á - Thái Bình Dương (56%) tin rằng sự nam tính và nữ tính là do xã hội tạo ra

Đa số cư dân Châu Á - Thái Bình Dương (56%) tin rằng sự nam tính và nữ tính là do xã hội tạo ra
qua

Trong phần lớn lịch sử nhân loại, vai trò giới tính đã chia con người thành một trong hai nhóm là nam và nữ ngay từ lúc mới được sinh ra. Yêu cầu của những vai trò này vô cùng khác nhau tùy theo giai đoạn lịch sử và xã hội mà bạn quan sát. Mặc dù nhiều người coi những cách hiểu hiện nay về giới tính là cố định nhưng nghiên cứu mới từ YouGov về thái độ đối với vấn đề giới tính trên toàn Châu Á - Thái Bình Dương cho thấy điều này hiện đang thay đổi.

Gần một phần hai số người trẻ tin rằng họ tuân theo đặc trưng giới tính

Một phát hiện quan trọng là sự thay đổi trong cách giới trẻ cảm nhận về mức độ nhận dạng giới tính của bản thân so với các thế hệ lớn tuổi hơn. Trên thang đo từ 0 đến 10, trong đó 0 là hoàn toàn nam tính và 10 là hoàn toàn nữ tính, mức chênh lệch giữa nhóm nam giới 16-29 tuổi (39%) và nhóm trên 45 tuổi (56%) coi mình là hoàn toàn nam tính (0) hoặc gần như hoàn toàn nam tính (1) là 17%. Sự phân hóa này cũng diễn ra với nữ giới; trong khi chỉ có dưới một phần ba số phụ nữ (31%) thuộc nhóm tuổi 16-29 nói rằng họ gần như hoàn toàn nữ tính (ở mức 9 hoặc 10), có đến gần một phần hai (49%) số phụ nữ trên 45 tuổi cũng đánh giá bản thân như vậy.

Sự phân hóa thế hệ cũng thể hiện trong thái độ đối với vấn đề nam tính và nữ tính ở cấp độ khái quát hơn; trong khi hai phần ba (67%) số người trên 45 tuổi coi nữ tính là rất tích cực hoặc khá tích cực, chỉ có 58% số người từ 16 đến 29 tuổi có chung quan điểm này. Sự khác biệt về thái độ đối với sự nữ tính còn giảm sâu hơn nữa mặc dù xu hướng vẫn được giữ nguyên; 58% số người trên 45 tuổi coi điều này là tích cực, trong khi tỷ lệ ở nhóm tuổi 16-29 là 54%.

Giới trẻ cũng ít có xu hướng tin rằng họ tuân theo đặc trưng giới tính hơn so với các thế hệ lớn tuổi hơn. 43% số người thuộc độ tuổi 16-29 rất hoặc hơi đồng ý rằng họ tuân theo đặc trưng giới tính, tỷ lệ này ở nhóm người trên 45 tuổi là 51%.

Điểm đặc trưng nhất của nam tính là sức mạnh và của nữ tính là sự nhạy cảm

Tuy nhiên, khi được yêu cầu chọn ba đặc điểm đặc trưng cho từng giới tính nhất, các thế hệ dường như có cùng quan điểm. Trong 21 đặc điểm, ba phương án mà nhóm 16-19 tuổi gắn nhất với sự nam tính là sức mạnh (55% người chọn), sự quả quyết (27%) và trí thông minh (24%); trong khi đó, sự nhạy cảm (42%), dễ xúc động (33%) và trìu mến (29%) là ba đặc điểm được cho là gắn với sự nữ tính nhất. Những người trên 45 tuổi coi sức mạnh (56%), sự quả quyết (31%) và sự quyết đoán (25%) là những đặc điểm gắn với sự nam tính nhất và sự nhạy cảm (47%), dễ xúc động (36%) và trìu mến (32%) đặc trưng nhất cho sự nữ tính.

39% số người trả lời khảo sát tin rằng vai trò giới tính là rào cản đối với sự bình đẳng

Mặc dù đã đưa ra ý kiến chia sẻ về những yếu tố tạo ra sự nam tính và nữ tính nhưng đa số những người được khảo sát (56%) tin rằng đó chỉ là những định kiến xã hội. Quan điểm này được ủng hộ nhiều nhất ở Philippines (68%), Thái Lan (60%) và Úc (58%) nhưng ít phổ biến ở Việt Nam hơn với 39% số người trả lời khảo sát đồng tình.

Cư dân Châu Á - Thái Bình Dương cũng có nhiều ý kiến khác nhau về tác động của vai trò giới tính đối với xã hội với gần 4 phần 10 số người được khảo sát (39%) đồng ý rằng vai trò giới tính là rào cản đối với sự bình đẳng. Trong khi Thái Lan (49%), Singapore (45%) và Úc (44%) là những nước tin vào điều này nhất thì chỉ có một phần tư số người Indonesia (24%) đồng ý với ý kiến này.

*Dữ liệu được thu thập trực tuyến từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 13 tháng 7 năm 2017 sử dụng nhóm tham luận của YouGov với trên 5 triệu người trên toàn thế giới. Dữ liệu này được cân nhắc là đại diện của dân số trực tuyến . Quy mô mẫu: Châu Á - Thái Bình Dương (n = 8.869; Úc: 1.006; Hồng Kông: 950; Indonesia: 1.169; Malaysia: 1.552; Philippines: 1.045; Singapore: 1.062; Thái Lan: 1.080; Việt Nam: 1.005)