APAC được hỏi, 70% nghĩ rằng cuộc sống phải công bằng

APAC được hỏi, 70% nghĩ rằng cuộc sống phải công bằng
qua

Khi đang lớn, nhiều người trong chúng ta từng nói câu ‘cuộc đời thật bất công’ với gia đình của mình. Công ty nghiên cứu trực tuyến hàng đầu thế giới YouGov đã tiến hành khảo sát đối với trên 9.000 người ở Châu Á - Thái Bình Dương để tìm hiểu xem chúng ta còn giữ cảm nhận đó khi trở nên nhiều tuổi hơn không. Và kết quả cho thấy, tùy thuộc vào trải nghiệm sống của mỗi người, nhiều người trong chúng ta vẫn thấy được sự thật trong câu nói đó.

Trên 70% người Hồng Kông nghĩ rằng cuộc đời không công bằng

Nghiên cứu mới đây nhất của YouGov chỉ ra rằng ở Châu Á - Thái Bình Dương, tỷ lệ người có xu hướng tin rằng cuộc đời công bằng (42%) cao hơn một chút so với số người nói rằng cuộc đời thật bất công (40%). Tuy nhiên, ý kiến này có sự khác biệt lớn trên toàn khu vực với số người đến từ các quốc gia phát triển có xu hướng nghĩ rằng cuộc đời không công bằng chiếm tỷ lệ cao hơn – 74% người dân Hồng Kông và gần ba phần năm số người Singapore (59%) có nhận định như vậy. Người Úc có quan điểm tích cực hơn so với người dân các quốc gia phát triển khác với chỉ 43% đồng ý rằng cuộc đời không công bằng.

Trái lại, người dân đến từ các quốc gia đang phát triển có xu hướng nghĩ rằng cuộc đời công bằng với 72% người Indonesia và 52% người Malaysia có nhận định này.

Tỷ lệ nam giới (44%) nghĩ rằng cuộc đời công bằng cao hơn so với tỷ lệ ở nữ giới (39%). Và tỷ lệ người đã kết hôn (48%) nghĩ rằng cuộc đời công bằng cũng cao hơn so với tỷ lệ của những người độc thân (37%).

Nhóm người có thu nhập thấp hơn có xu hướng nghĩ rằng cuộc đời nên công bằng

Nhưng cuộc đời có nên công bằng không? 72% số người được phỏng vấn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đưa ra câu trả lời đồng ý. Ý kiến này được đa số người Indonesia (85%) và Thái Lan (82%) ủng hộ. Điều thú vị là ở Hồng Kông, trong khi hầu hết mọi người nghĩ rằng cuộc đời không công bằng, có hơn một phần năm (22%) nói rằng cuộc đời không nên công bằng (tỷ lệ cao nhất trên toàn Châu Á - Thái Bình Dương).

Kết quả không gây ngạc nhiên có lẽ là số người có thu nhập thấp có xu hướng nghĩ rằng cuộc đời nên công bằng (78%) chiếm tỷ lệ lớn hơn so với số người có thu nhập cao hơn (70%).

Làm việc chăm chỉ được coi là lý do quan trọng nhất để dẫn đến thành công ở Châu Á - Thái Bình Dương

Bất kể là cuộc đời có công bằng hay không, liệu chúng ta có thể làm gì? Về các lý do dẫn đến thành công, ‘làm việc chăm chỉ’ (79%), ‘năng lực’ (77%), ‘giáo dục’ (65%), ‘lòng can đảm’ (65%) và ‘các mối quan hệ’ (56%) là 5 yếu tố hàng đầu được người tham gia khảo sát ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lựa chọn. Trong khi nhìn chung các yếu tố này được lựa chọn giống nhau ở các nhóm tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng làm việc, mức thu nhập và trình độ giáo dục khác nhau, người dân ở một số quốc gia còn coi các lý do dẫn đến thành công khác có ý nghĩa quan trọng hơn.

Ở Việt Nam và Hồng Kông, ‘may mắn’ cũng được coi là yếu tố quan trọng với 74% và 65% số người trả lời khảo sát lựa chọn là lý do dẫn đến thành công.

Người Thái Lan cũng nghĩ rằng ‘tài thu hút’ (46%) là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. Điều thú vị là chỉ có 32% số người Thái Lan nghĩ rằng ‘làm việc chăm chỉ’ là yếu tố dẫn đến thành công – con số này thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ trung bình của khu vực (79%) và chỉ bằng gần một phần ba tỷ lệ của Philippines (91%).

*Dữ liệu được thu thập trực tuyến từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 4 năm 2017 sử dụng nhóm tham luận của YouGov với trên 5 triệu người trên toàn thế giới. Dữ liệu này được cân nhắc là đại diện của dân số trực tuyến ở mỗi quốc gia. Quy mô mẫu: Châu Á - Thái Bình Dương (n = 9.468; Úc: 1.000; Hồng Kông: 1.011; Indonesia: 1.283; Malaysia: 1.772; Philippines: 1.162; Singapore: 1.049; Thái Lan: 1.191; Việt Nam: 1.000)