75% ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương nghĩ rằng quyền của mẹ đối với sữa mẹ nên được bảo vệ

75% ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương nghĩ rằng quyền của mẹ đối với sữa mẹ nên được bảo vệ
qua

Các bà mẹ ở hầu khắp các quốc gia châu Mỹ và châu Âu được luật pháp bảo vệ quyền được cho con bú tại nơi công cộng. Các công ty ở những khu vực này thậm chí có thể bị phạt nếu ngăn cản các bà mẹ cho con bú. Tuy nhiên, tại Châu Á - Thái Bình Dương, quyền được cho con bú tại nơi công cộng không được bảo vệ tới cấp độ như vậy. Người dân Châu Á - Thái Bình Dương cảm thấy thoải mái đến mức nào khi nhìn thấy các bà mẹ cho con bú tại khu vực công cộng? Công ty nghiên cứu trực tuyến hàng đầu thế giới YouGov đã tiến hành khảo sát đối với 9.242 người ở Châu Á - Thái Bình Dương để tìm hiểu mức độ chấp nhận việc cho con bú tại nơi công cộng như thế nào.

77% số người trả lời khảo sát trong khu vực nghĩ rằng cho con bú tại nơi công cộng là việc có thể chấp nhận được

Nhìn chung, thái độ chấp nhận việc cho con bú tại khu vực công cộng đạt mức cao trên toàn Châu Á - Thái Bình Dương. Hơn ba phần tư số người được phỏng vấn ở khu vực này nghĩ rằng việc các bà mẹ cho con bú ở nơi công cộng là chấp nhận được. Cấp độ chấp nhận đạt mức cao nhất ở Úc (87%), Hồng Kông (87%) và Thái Lan (85%). Tuy nhiên, người dân Indonesia có tỷ lệ chấp nhận việc cho con bú tại nơi công cộng thấp nhất, với chỉ 61% chấp nhận hành động này.

Người tham gia khảo sát trẻ tuổi và độc thân ít có xu hướng ủng hộ hành động này hơn

Quan sát cấp độ chấp nhận theo nhóm tuổi, ta thấy rằng thế hệ trẻ có xu hướng ít chấp nhận việc cho con bú tại nơi công cộng hơn so với thế hệ lớn tuổi hơn, với chỉ 74% người trả lời khảo sát trong độ tuổi từ 16 đến 34 đồng tình, trong khi con số này ở nhóm người có độ tuổi từ 35 trở lên là 80%.

Nhóm độc thân (74%) cũng có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn so với những người đã kết hôn (81%).

Điều thú vị là số nam giới đồng tình (78%) chiếm tỷ lệ cao hơn so với nữ giới (76%).

Dưới 10% số người trả lời khảo sát ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho rằng pháp luật không nên bảo vệ quyền cho con bú tại nơi công cộng

Luật pháp có nên bảo vệ quyền cho con bú tại nơi công cộng? Hầu hết người trả lời khảo sát ủng hộ ý kiến này, với 75% trả lời rằng luật pháp nên bảo vệ quyền cho con bú tại nơi công cộng, trong khi chỉ có 9% trả lời rằng không nên

Mặc dù Singapore có tỷ lệ chấp nhận việc cho con bú tại nơi công cộng cao nhất (79%) nhưng đây lại là quốc gia có tỷ lệ ủng hộ việc pháp luật bảo vệ quyền cho con bú tại nơi công cộng thấp nhất với chỉ 65% đồng tình. Con số này thậm chí còn thấp hơn tỷ lệ của Indonesia (có tỷ lệ người coi hành động này là chấp nhận được ở mức thấp nhất) với 71% người trả lời khảo sát đồng ý với đề xuất pháp luật bảo vệ quyền cho con bú tại nơi công cộng.

Dữ liệu được thu thập trực tuyến từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2017 sử dụng nhóm tham luận của YouGov với trên 5 triệu người trên toàn thế giới. Dữ liệu này được cân nhắc là đại diện của dân số trực tuyến. Quy mô mẫu: Châu Á - Thái Bình Dương (n = 9.242; Úc: 1.001; Hồng Kông: 911; Indonesia: 1.140; Malaysia: 1.734; Philippines: 1.185; Singapore: 1.055; Thái Lan: 1.181; Việt Nam: 1.035)