YouGov Reports là điểm cốt yếu của YouGov. Những báo cáo này ra đời nhờ phạm vi dịch vụ và sản phẩm nghiên cứu đổi mới hoàn chỉnh của chúng tôi và mang lại thông tin tình báo thị trường toàn diện mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Thông qua nhóm tham luận người tiêu dùng độc quyền của YouGov, chúng tôi thu thập số liệu theo đặt hàng dành riêng cho mình. Từ đó chúng tôi tổng hợp thành những bản báo cáo có lượng thông tin thường nhiều gấp mười lần so với những nghiên cứu gốc về người tiêu dùng trong các báo cáo thị trường khác. Những nhà phân tích có trình độ cao sử dụng dữ liệu này để đưa ra thông tin chuyên sâu, quy mô thị trường, những dự đoán và phân tích thương hiệu của YouGov về các xu hướng và điều kiện thị trường mới nhất.

Nếu thị trường có sự thay đổi, khách hàng của chúng tôi sẽ là những người đầu tiên được biết vì phương pháp nghiên cứu mà chúng tôi sử dụng cho phép chúng tôi có thể ngay lập tức phản hồi trước thông tin chuyên sâu mới về người tiêu dùng và nền tảng trực tuyến của chúng tôi đảm bảo rằng thông tin mới này sẽ nhanh chóng được gửi đi nhằm giúp khách hàng có được lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh.

YouGov Reports mang định hướng thị trường vì chúng tôi mời khách hàng đóng góp vào quy trình nghiên cứu bằng cách đưa ra gợi ý về câu hỏi khảo sát, cung cấp nội dung và hướng dẫn chúng tôi về những lĩnh vực cần nghiên cứu. Chúng tôi nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực khác nhau và tạo ra những bản báo cáo ‘chuyên sâu’ trong đó đào sâu phân tích những vấn đề cụ thể.

Tại sao nên chọn Báo cáo tình báo thị trường của YouGov?

  • Phạm vi báo cáo tình báo thị trường rộng lớn với hơn 1.500 lĩnh vực chủ đề trên 300 báo cáo
  • Nền tảng trực tuyến
  • Ý kiến, thái độ và hành vi của người tiêu dùng
  • Xu hướng, tăng trưởng và dự báo thị trường
  • Phân tích chuyên sâu, khả dụng
  • Thông tin tình báo về đối thủ cạnh tranh và các đổi mới trong công ty
  • Thông tin chuyên sâu về thương hiệu
  • Báo cáo ở cấp quốc tế