YouGov Reel là gì?

YouGov Reel là một công cụ đánh giá quay số kiểm tra thời gian thực cho quảng cáo hình ảnh / âm thanh. Công cụ này rất dễ hiểu, rất trực quan và là một cách thú vị để kiểm tra trước một quảng cáo.

 

YouGov Reel hoạt động như thế nào?

YouGov Reel có thể giúp khách hàng giảm thiểu nguy cơ triển khai một quảng cáo không hiệu quả, hoặc quảng cáo có thể gây hại cho hình ảnh thương hiệu của họ.

Chúng tôi thực hiện khảo sát với video kiểm tra được nhúng và gửi đến khách hàng mục tiêu để đánh giá tiền triển khai. Trong khi video đang được phát, những người được phỏng vấn có thể đánh giá từng khung theo thời gian thực bằng cách sử dụng thang điểm trực tuyến.

 

 

Vì sao sử dụng YouGov Reel?

Thông qua việc hiểu cách thức hoạt động của một quảng cáo với đối tượng liên quan, các khách hàng có thể:

  • Tối ưu nội dung theo từng khung cảnh
  • Chọn nội dung dựa theo chỉ số cá nhân, ví dụ sức lôi cuốn toàn cầu, thông điệp được giao tiếp, xây dựng thương hiệu, phản hồi cảm xúc 

Contact

Email: ap.sales@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov Reel?