Omnibus


Khi nào cần sử dụng YouGov Omnibus?

Khảo sát Omnibus là một phương tiện lý tưởng dành cho các cuộc khảo sát nghiên cứu ngắn hơn, đặc biệt là khi bạn cần thu thập kết quả trực tiếp và thông tin chi tiết đảm bảo trong thời gian ngắn. Khách hàng của chúng tôi sử dụng loại khảo sát này khi:

 • Hỗ trợ Trình bày Ý tưởng Biến dữ liệu khảo sát thành một câu chuyện được tùy chỉnh cho khách hàng mục tiêu của bạn. Phát triển tiêu đề, các hướng trình bày ý tưởng và các biểu đồ, đồ thị "súc tích" có thể dễ dàng bổ sung độ tin cậy cho các khuyến nghị của bạn trong một phiên trình bày ý tưởng
 • Thăm dò Ý kiến Công chúng Kiểm tra một giả thuyết hoặc ý tưởng với một nhóm khách hàng chung hoặc khách hàng mục tiêu trước khi triển khai đầu tư tài nguyên
 • Kiểm tra Bản sao/Tin nhắn Kiểm tra nội dung có thể được trích dẫn trong các phát biểu tiếp thị
 • Hiệu quả Quảng cáo Đánh giá hiệu quả của các chỉ số khác nhau tại các thời điểm khác nhau của chiến dịch quảng cáo
 • Đánh giá Truyền thông/Kênh Nhận biết các cơ hội tối ưu các kênh truyền thông và nội dung hỗn hợp
 • Sức khỏe Thương hiệu Thay thế hoặc bù đắp cho các hệ thống theo dõi giá trị và sức khỏe thương hiệu nội bộ hiện có
 • Đánh giá Khái niệm/Phát triển Sản phẩm Mới Thực hiện các hoạt động thăm dò nhanh để xác định cảm nhận về các khái niệm mới và phát triển sản phẩm
 • Theo dõi Việc Triển khai Đánh giá các chỉ số chìa khóa để hiểu tác động của việc triển khai một sản phẩm mới trên toàn bộ danh mục sản phẩm của bạn và của đối thủ cạnh tranh
 • Theo dõi Giá cả/Quảng bá Kiểm tra tác động của giá cả và chương trình quảng bá đối với hành vi mua hàng của người tiêu dùng
 • Sự Hài lòng của Khách hàng Theo dõi các chỉ số hiệu quả chính liên quan đến sự trung thành của khách hàng
 • Quản lý Khủng hoảng hoặc Danh tiếng Nhận phản hồi nhanh và đáng tin cậy khi các sự kiện lớn xảy ra
 • Lập Kế hoạch Kinh Doanh Xác định xu hướng trong ngành và nhu cầu thị trường để đưa ra các quyết định mang tính chiến lược về khách hàng/khách hàng tiềm năng

Contact

Email: realtime.ap@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov RealTime?