Omnibus


Thu thập thông tin chi tiết hoặc tạo sự hiện diện cần thiết trên phương tiện truyền thông. Ở Việt Nam, chúng tôi cung cấp kết quả chỉ trong vòng 3 ngày đối với cuộc khảo sát diễn ra tuần với 1.000 người trưởng thành tham gia, kèm theo sự hỗ trợ dịch vụ đầy đủ và báo cáo trực tiếp.

 

Xem Nhanh Việt Nam

Quy mô Mẫu:

1.000 đại diện trực tuyến trưởng thành từ 18 tuổi trở lên

 

Giá cả:

Tải về thẻ giá của chúng tôi

 

Tần suất:

Khảo sát hàng tuần diễn ra vào mỗi thứ Năm

 

Cung cấp Kết quả::

Chúng tôi cung cấp kết quả trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi phát hành khảo sát

         

Kết quả::

Chúng tôi cung cấp dữ liệu bằng công cụ xử lý dữ liệu trực quan, Crunch và Báo cáo tóm tắt thiết yếu (Topline).

 

Phân tích kết quả:

Cung cấp hơn 9 lần cắt giảm nhân khẩu học

 

 

Các Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương Khác

Xem các dịch vụ Omnibus của chúng tôi tại các thị trường châu Á- Thái Bình Dương khác: Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, SingaporePhilippines, Đài Loan, Thái Lan

Contact

Email: realtime.ap@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov RealTime?