Omnibus


YouGov Omnibus là một công cụ thiết yếu để:

 • Tạo báo cáo chiến dịch
 • Phát triển sản phẩm mới
 • Lập kế hoạch / đánh giá chiến dịch
 • Đánh giá nhanh ý kiến công chúng về các câu chuyện nóng bỏng
 • Theo dõi quảng cáo và kiểm tra khái niệm

Và rất nhiều tình huống khác nữa!

Ai sử dụng YouGov Omnibus?

Các khách hàng Omnibus của chúng tôi là:

 • Những công ty quan hệ công chúng muốn tạo sự quan tâm trong giới truyền thông, dù là trên phạm vi toàn quốc, khu vực, toàn cầu hay tin tức thương mai
 • Các công ty quảng cáo / truyền thông muốn theo dõi nhận thức về chiến dịch quảng cáo
 • Các giám đốc thương hiệu tiêu dùng muốn hiểu cảm tính thị trường / quan điểm của người tiêu dùng theo diện thường xuyên hoặc một lần
 • Các tổ chức từ thiện / phi lợi nhuận muốn thu thập dư luận công chúng và tối ưu hóa tầm phủ sóng về các vấn đề liên quan đến sứ mệnh của họ
 • Các nhóm kiến thức tiêu dùng và tiếp thị muốn hiểu về những xu hướng trong ngành của họ, cũng như quan điểm và hành vi của khách hàng và khách hàng tiềm năng
 • Các nhóm chiến lược cần dữ liệu đáng tin cậy để đưa ra các quyết định kinh doanh sát sao hơn
 • Các nhóm Phát triển Sản phẩm Mới (NPD) / Xây dựng Thương hiệu muốn đánh giá phản ứng và sự quan tâm trong khách hàng mục tiêu của họ

Các nghiên cứu của YouGov nhận được nhiều sự chú ý từ giới truyền thông hơn so với nghiên cứu của mọi đơn vị khác*.

*Nguồn: Meltwater News

Contact

Email: ap.omnibus@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov Omnibus?