About Influencer Index

YouGov Influencer Index là một cách đơn giản để thường xuyên theo dõi cảm nhận, với các phân đoạn nhân khẩu học và hành vi. 

Các thị trường trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương bao gồm Trung Quốc, Hong Kong, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và Australia. 

 

*Những Người Nổi tiếng khác: MC, Nghệ sĩ Hài, Doanh nhân Nổi tiếng, v.v...

Contact

Email: ap.sales@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov Influencer Index?