Chào mừng bạn đến với Bảng xếp hạng những thương hiệu uy tín nhất đối với người lao động của YouGov BrandIndex năm 2019!

Tìm ra những thương hiệu nào có điểm xếp hạng về uy tín cao nhất đối với người lao động và thương hiệu nào đã có sự cải thiện lớn nhất. Xem chi tiết xếp hạng ở các thị trường / khu vực sau đây!

 

Xem xếp hạng toàn cầu
 

 

Phương pháp: 

Các thương hiệu trong YouGov BrandIndex được xếp hạng dựa trên điểm Danh tiếng. Điểm Danh tiếng thu được từ kết quả trả lời của người tham gia khảo sát khi được yêu cầu: "Hãy tưởng tượng bạn (hoặc bạn của bạn) đang nộp hồ sơ xin việc vào cùng vị trí tại thương hiệu mà bạn đang làm hoặc sẽ nộp đơn xin việc. Bạn sẽ cảm thấy TỰ HÀO khi được làm việc tại những thương hiệu nào sau đây?" và "Bạn sẽ cảm thấy XẤU HỔ NẾU LÀM VIỆC CHO những thương hiệu nào sau đây?" Chỉ những người tham gia khảo sát biết về một thương hiệu nhất định mới được phỏng vấn.

Biểu đồ Xếp hạng Lực lượng Lao động liệt kê những thương hiệu có điểm Danh tiếng trung bình cao nhất trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019. Biểu đồ Các Thương hiệu Cải thiện Danh tiếng xếp hạng những thương hiệu có mức tăng danh tiếng cao nhất khi so sánh điểm số của năm nay với giai đoạn 12 tháng trước đó (ngày 1 tháng 4 năm 2017 và ngày 31 tháng 3 năm 2018). Để lọt vào danh sách này, hiệu điểm số năm sau so với năm trước đó phải đạt kết quả dương.

Tất cả các điểm Danh tiếng trong danh sách đều đã được làm tròn thành một chữ số thập phân. Tuy nhiên, chúng tôi có sử dụng thêm các chữ số thập phân tiếp theo để quyết định xếp hạng.

Để được xếp hạng, tất cả các thương hiệu phải được theo dõi trong vòng ít nhất 6 tháng và phải được theo dõi ít nhất 6 tháng trong năm trước đó (cũng như tiếp tục được theo dõi ở thời điểm hiện tại) mới được xuất hiện trong bảng xếp hạng thương hiệu cải thiện danh tiếng.

 

 

Contact

Email: brandindex.ap@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov BrandIndex?