Sản Phẩm


YouGov BrandIndex là một chỉ báo theo dõi thương hiệu toàn cầu liên tục giám sát nhận thức của công chúng đối với hàng nghìn thương hiệu trong hàng chục ngành nghề khác nhau. Chỉ báo này mang đến cái nhìn hàng ngày về sức khỏe thương hiệu của bạn, cũng như các đối thủ cạnh tranh của bạn và toàn bộ ngành nghề.

YouGov BrandIndex có thể được truy cập qua bảng điều khiển trực tuyến và được cập nhật hàng ngày. Hoặc, để xem thông tin chi tiết hơn, người đăng ký có thể truy cập dữ liệu cấp độ người trả lời khảo sát, bao gồm toàn bộ hồ sơ nhân khẩu học và các câu trả lời cho một thương hiệu của cá nhân.

Để có ngữ cảnh rộng hơn, giúp hiểu các xu hướng tiêu dùng và kinh tế, HEAT (Chỉ số Theo dõi Hoạt động Kinh tế của Hộ Gia đình) là một chỉ báo hàng tháng về niềm tin người tiêu dùng và khả năng chi tiêu của người tiêu dùng.

Category ViewMang đến sức mạnh của kiến thức về người tiêu dùng đến các nhà hoạch định chiến lược, nhà tiếp thị và nhà đầu tư, và dự đoán các hành vi của người tiêu dùng có thể thúc đẩy doanh thu, lợi nhuận và thị trường. HEATChỉ số Theo dõi Hoạt động Kinh tế của Hộ Gia đình (HEAT) là một chỉ báo hàng tháng về niềm tin người tiêu dùng và khả năng chi tiêu của người tiêu dùng
ProfilesProfiles là sản phẩm phân đoạn và lập kế hoạch truyền thông của chúng tôi cho các cơ quan và thương hiệu.  Respondent Level Data

Respondent Level Data (RLD) cho phép người đăng ký xem hồ sơ nhân khẩu học của cá nhân người trả lời khảo sát và các câu trả lời của họ đến từng câu hỏi khảo sát BrandIndex.

Contact

Email: brandindex.ap@yougov.comContact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov BrandIndex?