Chào mừng bạn đến với chương trình Xếp hạng sức khỏe thương hiệu năm 2019! Hãy nhấp vào bảng xếp hạng toàn cầu và bảng xếp hạng thị trường Châu Á - Thái Bình Dương bên dưới để xem chi tiết! 

 

Xem xếp hạng toàn cầu
 
Xem xếp hạng ở Úc
 
Xem xếp hạng ở Trung Quốc
 
Xem xếp hạng ở Hồng Kông
 
Xem xếp hạng ở Indonesia
 
Xem xếp hạng ở Nhật Bản
 
Xem xếp hạng ở Malaysia
 
Xem xếp hạng ở Philippines
 
Xem xếp hạng ở Singapore
 
Xem xếp hạng ở Hàn Quốc
 
Xem xếp hạng ở Đài Loan
 
Xem xếp hạng ở Thái Lan
 
Xem xếp hạng ở Việt Nam

 

Phương pháp: 

Các thương hiệu trong YouGov BrandIndex được xếp hạng dựa trên điểm Chỉ số. Đây là thước đo toàn bộ sức khỏe thương hiệu, được tính theo giá trị trung bình của Mức độ ấn tượng, Chất lượng, Giá trị, Mức độ hài lòng, Đề xuất và Danh tiếng.

Bảng Xếp hạng chỉ số cho biết các thương hiệu có điểm Chỉ số trung bình cao nhất trong khoảng thời gian 12 tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Bảng Mức cải thiện chỉ số xếp hạng các thương hiệu có mức tăng Chỉ số cao nhất so với số điểm trong khoảng thời gian 12 tháng trước. Tất cả điểm dựa trên mẫu dân số chung đại diện, bao gồm những người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên.

Tất cả điểm Chỉ số trong danh sách đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. Tuy nhiên, chúng tôi có sử dụng thêm cách tính chính xác khác để xác định thứ hạng.

Tất cả các thương hiệu phải được theo dõi trong ít nhất 6 tháng mới được xếp hạng, đồng thời phải được theo dõi ít nhất 6 tháng trước đó (cũng như tiếp tục được theo dõi ở hiện tại) thì mới có tên trong bảng xếp hạng thương hiệu tiến bộ.

 

 

Contact

Email: brandindex.ap@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov BrandIndex?