Chào mừng bạn đến với 2019 BrandIndex Buzz Rankings! Hãy xem bảng xếp hạng trên các thị trường khác nhau trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngay!

 

Xem xếp hạng toàn cầu
 
Xem xếp hạng ở Úc
 
Xem xếp hạng ở Trung Quốc
 
Xem xếp hạng ở Hồng Kông
 
Xem xếp hạng ở Indonesia
 
Xem xếp hạng ở Nhật Bản
 
Xem xếp hạng ở Malaysia
 
Xem xếp hạng ở Philippines
 
Xem xếp hạng ở Singapore
 
Xem xếp hạng ở Hàn Quốc
 
Xem xếp hạng ở Đài Loan
 
Xem xếp hạng ở Thái Lan
 
Xem xếp hạng ở Việt Nam

 

Phương pháp nghiên cứu:

YouGov BrandIndex được xếp hạng theo điểm buzz dựa trên câu hỏi dành cho đáp viên: “Nếu bạn nghe thấy bất cứ điều gì về thương hiệu trong hai tuần vừa qua, thông qua quảng cáo, tin tức hay thông tin truyền miệng, nội dung của nó là tích cực hay tiêu cực?” Sau khi lấy tỷ lệ câu trả lời tiêu cực trừ đi tỷ lệ câu trả lời tích cực, kết quả thu được là điểm số thực cho từng thương hiệu.

Bảng xếp hạng buzz cho biết những thương hiệu có điểm buzz trung bình cao nhất từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Bảng xếp hạng Thương hiệu cải thiện buzz cho biết những thương hiệu có buzz tăng cao nhất khi so sánh điểm năm 2018 và 2019. Để có tên trong danh sách Thương hiệu cải thiện buzz, kết quả chênh lệch phải là số dương. Số điểm đại diện cho dân số nói chung.

Tất cả điểm buzz trong danh sách đều được làm tròn đến một chữ số thập phân. Tuy nhiên, chúng tôi có sử dụng thêm cách tính chính xác khác để xác định thứ hạng.

Để được xếp hạng, tất cả các thương hiệu phải được theo dõi trong vòng ít nhất 6 tháng và phải được theo dõi ít nhất 6 tháng trong năm trước đó (cũng như tiếp tục được theo dõi ở thời điểm hiện tại) mới được xuất hiện trong bảng xếp hạng thương hiệu cải thiện danh tiếng.

 

Contact

Email: brandindex.ap@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov BrandIndex?