Chào mừng bạn đến với Xếp hạng Ủng hộ Thương hiệu YouGov BrandIndex 2019! Hãy nhấp vào xếp hạng ở các thị trường khác nhau trong APAC bây giờ!

Xem xếp hạng ở Trung Quốc
 
Xem xếp hạng ở Hồng Kông
 
Xem xếp hạng ở Indonesia
 
Xem xếp hạng ở Nhật Bản
 
Xem xếp hạng ở Malaysia
 
Xem xếp hạng ở Philippines
 
Xem xếp hạng ở Singapore
 
Xem xếp hạng ở Hàn Quốc
 
Xem xếp hạng ở Đài Loan
 
Xem xếp hạng ở Thái Lan
 
Xem xếp hạng ở Việt Nam

 

Phương pháp luận

YouGov BrandIndex đã sàng lọc tất cả các thương hiệu về điểm Đề xuất cuối cùng, trong đó hỏi người trả lời "Bạn có giới thiệu thương hiệu với bạn bè hoặc đồng nghiệp không?" và "Bạn có khuyên bạn bè hoặc đồng nghiệp né tránh thương hiệu này không?" Chỉ những người trả lời là khách hàng hiện tại hoặc trước đây của một thương hiệu đã định sẵn mới được phỏng vấn. Dữ liệu xếp hạng được thu thập từ ngày 1/11/2018 đến ngày 31/10/2019 và dữ liệu Thương hiệu thăng tiến trên bảng xếp hạng được thu thập từ ngày 1/11/2017 đến ngày 31/10/2019. Tất cả các thương hiệu phải có số lượng người trả lời N tối thiểu 200 và được theo dõi ít nhất 6 tháng để được đưa vào bảng xếp hạng và ít nhất 6 tháng trong giai đoạn của năm trước (cũng như đang được theo dõi) để được đưa vào những Thương hiệu thăng tiến trên bảng xếp hạng.

 

 

Contact

Email: brandindex.ap@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov BrandIndex?