YouGov BrandIndex công bố Bảng xếp hạng nữ 2020! Kiểm tra bảng xếp hạng trên các thị trường khác nhau trong APAC ngay bây giờ!

 

Xem xếp hạng toàn cầu
 
Xem xếp hạng ở Úc
 
Xem xếp hạng ở Trung Quốc
 
Xem xếp hạng ở Hồng Kông
 
Xem xếp hạng ở Indonesia
 
Xem xếp hạng ở Nhật Bản
 
Xem xếp hạng ở Malaysia
 
Xem xếp hạng ở Philippines
 
Xem xếp hạng ở Singapore
 
Xem xếp hạng ở Hàn Quốc
 
Xem xếp hạng ở Đài Loan
 
Xem xếp hạng ở Thái Lan
 
Xem xếp hạng ở Việt Nam

 

Phương pháp:

Các thương hiệu trong YouGov BrandIndex được xếp hạng theo điểm số Ấn tượng, dựa trên câu hỏi dành cho ứng viên là: "Nhìn chung, bạn có ấn tượng tích cực hay tiêu cực với các thương hiệu sau đây?" Sau khi lấy tỷ lệ câu trả lời tiêu cực trừ đi tỷ lệ câu trả lời tích cực, kết quả thu được là điểm số thực cho từng thương hiệu.

Biểu đồ Xếp hạng của nữ giới chỉ ra những thương hiệu có điểm số Ấn tượng trung bình cao nhất từ ngày 1 tháng 2 năm 2019 đến ngày 31 tháng 1 năm 2020. Biểu đồ Thương hiệu tiến bộ xếp hạng các thương hiệu có mức điểm số Ấn tượng tăng nhiều nhất trong năm nay so với giai đoạn 12 tháng trước đó (từ 1 tháng 2 năm 2018 đến 31 tháng 1 năm 2019). Tất cả các điểm trong Bảng xếp hạng Phụ nữ được lọc để chỉ bao gồm một mẫu đại diện cho phụ nữ.

Tất cả các điểm số Ấn tượng trong danh sách đều đã được làm tròn đến một chữ số thập phân. Tuy nhiên, chúng tôi có sử dụng thêm các chữ số thập phân tiếp theo để quyết định xếp hạng.

Tất cả các thương hiệu phải được theo dõi trong ít nhất 6 tháng mới được xếp hạng và phải được theo dõi ít nhất 6 tháng trước đó (cũng như tiếp tục được theo dõi ở hiện tại) để xuất hiện trong bảng xếp hạng thương hiệu tiến bộ.

 

Contact

Email: brandindex.ap@yougov.com

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov BrandIndex?