Giới Thiệu Về BrandIndex


Mỗi ngày làm việc, YouGov đều phỏng vấn hàng ngàn người từ danh sách 2,5 triệu người trên toàn thế giới, thu thập dữ liệu BrandIndex có tính chất đại diện cho ý kiến của những người trưởng thành trong từng quốc gia.

Công cụ báo cáo trực tuyến

Công cụ báo cáo trực tuyến đã được thiết kế cho khả năng truy cập tức thì và rõ ràng đến dữ liệu. Sử dụng bảng điều khiển, bạn có thể chọn các thương hiệu và ngành nghề để xem, thông qua giai đoạn thời gian nào cũng như kiểu biểu đồ ưa thích của bạn. Bạn cũng có thể thiết lập các định chuẩn ở cấp độ ngành nghề và thương hiệu, cho phép bạn kiểm tra hiệu quả trong ngữ cảnh các thị trường chìa khóa. Dữ liệu có thể được xem theo nhân khẩu học tiêu chuẩn và, tùy theo khu vực của bạn, theo nhiều bộ lọc tùy chỉnh đa dạng.

Mọi thiết lập của bạn đều có thể được lưu lại để tiện sử dụng, cho phép bạn xem các tập hợp dữ liệu chìa khóa ngay khi đăng nhập. Sự linh hoạt này khiến BrandIndex là công cụ hoàn hảo để kiểm tra nhanh sức khỏe thương hiệu của bạn (và của các đối thủ cạnh tranh), cùng các đánh giá thị trường toàn diện hơn.

Tuỳ chỉnh

Ngoài các khảo sát thực hiện hàng ngày, bạn còn có khả năng chèn các câu hỏi tùy chỉnh cụ thể vào khảo sát BrandIndex - theo diện liên tục hoặc trong các thời điểm cụ thể khi điều kiện thị trường đang dẫn đến các thay đổi về nhận thức của người tiêu dùng đối với thương hiệu của bạn.

Bộ lọc Tùy chỉnh

Bộ lọc tùy chỉnh có thể được sử dụng để theo dõi các phân đoạn người tiêu dùng mục tiêu rất cụ thể, tách biệt tác động của chiến dịch đối với khách hàng mục tiêu cho một đánh giá hiệu quả chính xác hơn. 

Contact

Email: brandindex.ap@yougov.comContact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov BrandIndex?