Theo dõi nhận thức của công chúng về thương hiệu trên toàn thế giới mỗi ngày. Bạn muốn biết thế giới nghĩ gì về thương hiệu của bạn? BrandIndex là một đánh giá nhận thức thương hiệu rất có uy tín, giám sát hàng nghìn thương hiệu trên hàng chục ngành nghề khác nhau.

Chúng tôi phỏng vấn hàng nghìn người tiêu dùng mỗi ngày, thu được hơn 2,5 triệu cuộc phỏng vấn một năm.  BrandIndex có hoạt động quốc tế, cho phép bạn theo dõi nhận thức thương hiệu ở một thị trường, so sánh trên nhiều thị trường hoặc giám sát bức tranh thế giới toàn cảnh.

Dữ liệu của chúng tôi được cập nhật hàng ngày và sẵn có thông qua công cụ báo cáo BrandIndex rất trực quan. Bạn có thể dễ dàng theo dõi sức khỏe của thương hiệu của bạn và có hành động tức thì khi các chỉ số chìa khóa thay đổi. BrandIndex cho phép bạn tiếp cận những thông tin thiết yếu để đưa ra các quyết định nhanh chóng, sát sao.