YouGov: Thế giới nghĩ gì.


 

YouGov là một công ty dữ liệu và nghiên cứu thị trường toàn cầu, được xây dựng trên một ý tưởng đơn giản: Có càng nhiều người tham gia vào các quyết định đưa ra bởi cơ quan phục vụ họ, thì các quyết định đó sẽ càng đúng đắn hơn.

YouGov BrandIndex for brand tracking YouGov Omnibus for quick cost effective research
YouGov Profiles for segmentation and media planning YouGov Reel
YouGov Reports for in depth market intelligence reports  

  

Tin mới nhất

YouGov trong các tin tức

Contact us

Want to know how your organization can be benefited from YouGov's research solutions?

Subscribe

Subscribe to our monthly newsletter to stay ahead in the world of research & data