Điều khoản và Điều kiện


Chào mừng bạn đến với https://vn.yougov.com/ ('trang web'), trang web được sở hữu, vận hành và cung cấp bởi YouGov Plc (một công ty đăng ký tại Anh và Wales với mã số công ty 03607311, có trụ sở đăng ký tại số 50 Đường Featherstone, London, EC1Y 8RT, Vương quốc Anh) và nhóm các công ty của nó bao gồm YouGov Singapore Pte Ltd (một công ty đăng ký tại Singapore với mã số công ty 201316781E, có trụ sở đăng ký tại Số 15 Đường Tanjong Pagar Road, #02-01, Singapore, 088488) (sau đây gọi chung là "YouGov", hay "chúng tôi").

Sử dụng các trang web và bất kỳ trang web extranet YouGov mà bạn có thể trực tiếp (cùng với " YouGov các trang web " ) và thành viên của tất cả các bảng thiết lập và quản lý bởi YouGov ( các " YouGov Panels " ) hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nghiên cứu YouGov khác ( "các hoạt động của YouGov " ) được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng ( "Điều khoản" ) .

 

1. Lời cảm ơn và chấp nhận

1.1 . Bằng cách đánh dấu 'Tôi đồng ý ' trong quá trình đăng ký tham gia làm thành viên của một YouGov Panel ( "Thành viên" ) , hoặc bằng cách tham gia Hoạt động YouGov hoặc chỉ đơn giản bằng việc truy cập và sử dụng các trang web YouGov , bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản bao gồm các chính sách bảo mật và Chính sách Cookie kết hợp trong tài liệu tham khảo . Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản , bạn phải thoát khỏi các trang web YouGov ngay lập tức và / hoặc chấm dứt hoặc tham gia bất kỳ Panels YouGov hoặc hoạt động YouGov .


1.2 . YouGov có quyền vào bất cứ lúc nào và tại từng thời điểm , sửa đổi hoặc sửa đổi những điều khoản hoặc bất kỳ phần nào , mà không cần thông báo hợp lý cho bạn. tiếp tục sử dụng của các trang web YouGov hoặc tiếp tục tham gia vào các Panels YouGov hoặc các hoạt động YouGov cấu thành một sự thừa nhận khẳng định của bất kỳ sửa đổi và thỏa thuận tiếp tục của bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi.

 

2. Điều khoản của sự tham gia

2.1. Quy trình đăng ký thành viên YouGov

      2.1.1. Để trở thành một thành viên và tham gia vào một YouGov Panel, bạn cần đăng ký với YouGov và tạo ra một hồ sơ ban thành viên sau quá trình đăng ký đặt ra dưới         đây ( "YouGov Quy trình đăng ký").

      2.1.2. Thành viên tiềm năng phải hoàn tất đăng ký YouGov hình mỗi khi họ muốn tham gia một YouGov Panel. Mẫu đăng ký bao gồm:
               2.1.2.1. Các hình thức có sẵn trên trang web, nhưng cũng có thể bao gồm các hình thức đăng ký cho phép dựa trên lưu trữ trên các trang web bên thứ ba;
               2.1.2.2. Mẫu đăng ký tổ chức bởi YouGov và truy cập thông qua các trang web của bên thứ ba; hoặc là
               2.1.2.3. Mẫu đăng ký truy cập thông qua các liên kết trong một email gửi đến cho bạn bởi một bên thứ ba hoặc do YouGov mà bạn đã được cấp phép để nhận email                như vậy từ các nguồn này.
     

      2.1.3. Các mẫu đăng ký có thể bao gồm bất kỳ số lượng câu hỏi hoặc có thể chỉ giới hạn cho sự biểu hiện của sự đồng ý tham gia YouGov Panel.
      2.1.4. Trong mỗi Quy trình đăng ký YouGov viên tương lai sẽ được thông báo về bất kỳ điều khoản sau ngoài các Điều khoản mà được áp dụng cho thành viên của tương                    ứng YouGov Panel.
      2.1.5. Bạn phải 16 tuổi trở lên để tham gia các bảng điều khiển.

 

2.2. Thực hiện liên quan đến thông tin cung cấp


      2.2.1. Xét YouGov trao cho bạn quyền truy cập vào các trang web và / hoặc khả năng để tham gia vào một YouGov Panel hay Hoạt động của YouGov, bạn đồng ý:
              2.2.1.1. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ về bản thân theo hướng dẫn trong quá trình đăng ký YouGov;
              2.2.1.2. Duy trì và cập nhật kịp thời các chi tiết thành viên cá nhân của bạn bao gồm cả hồ sơ ban thành viên (được định nghĩa dưới đây) để giữ cho nó đúng, chính                 xác và đầy đủ; và
              2.2.1.3. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ về bản thân theo hướng dẫn của YouGov trong khi tham gia vào một YouGov Panel hoặc Hoạt động                       YouGov.
     

      2.2.2. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ, hoặc YouGov có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng         thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ, YouGov có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập hiện tại của bạn để, sử       dụng của, và / hoặc tham gia vào YouGov Panels hoặc hoạt động YouGov. Đây là tuỳ thuộc vào quyền của bạn để từ chối trả lời bất kỳ Panels hoặc YouGov khảo sát hoặc           yêu cầu thông tin.

 

2.3. Của bạn Hồ sơ thành viên Panel và tài khoản YouGov


2.3.1. Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký YouGov, Thành viên sẽ được cung cấp với một cấu hình ( "Panel viên Hồ sơ") và một tài khoản ( "YouGov Tài khoản") cho những Panels YouGov và hoạt động của YouGov (liên quan đến một YouGov Bảng điều chỉnh cụ thể) mà tín dụng (như định nghĩa dưới đây) được trao.

2.3.2. Chỉ có một bảng thành viên Hồ sơ đang được phép trên một thành viên cho mỗi YouGov Panel và chỉ có một tài khoản YouGov cho phép mỗi thành viên đối với từng YouGov Panel mà tín dụng được trao. Bất kỳ thành viên tìm thấy có nhiều thành viên Bảng điều chỉnh Hồ sơ và / hoặc Tài khoản YouGov có thể có thứ Bảng điều chỉnh thành viên Hồ sơ và / hoặc Tài khoản YouGov xóa. Tín dụng tích lũy trong tài khoản của YouGov thứ cấp có thể không được chuyển giao. YouGov có thể yêu cầu giấy tờ chứng minh trong trường hợp có tranh chấp.

2.3.3. Một địa chỉ email duy nhất phải được sử dụng bởi mỗi thành viên. (Ví dụ, điều này có nghĩa là các thành viên gia đình có thể không phải mỗi người đều có một tài khoản bằng cách sử dụng địa chỉ email chia sẻ nhưng mỗi người phải có một tài khoản riêng biệt với một địa chỉ email riêng biệt.)

2.3.4. Mỗi hồ sơ ban Thành viên và tài khoản YouGov phải chỉ được truy cập bởi một thành viên cá nhân, và có thể không được truy cập bởi bất kỳ cá nhân nào mà không có sự cho phép và ủy quyền của YouGov. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức YouGov bạn biết, hoặc nghi ngờ sử dụng trái phép thông tin đăng nhập của bạn, Panel viên hồ sơ và / hoặc tài khoản của YouGov, hoặc bất kỳ sự vi phạm về an ninh.

2.3.5. Trong trường hợp truy cập vào tài khoản của bạn bằng cách YouGov cá nhân khác, YouGov có quyền đóng băng tài khoản cho đến một độ phân giải đã đạt tới. YouGov có quyền đòi lại bất kỳ ưu đãi thu được truy cập của người sử dụng trái phép, mà các thành viên sẽ không có truy đòi đối với YouGov.

2.3.6. Thành viên có thể tích luỹ các khoản tín dụng cho tài khoản của họ YouGov ( "tín dụng") theo cách thức quy định chi tiết trên các trang web YouGov, kể cả để hoàn thành quá trình đăng ký YouGov và tham gia YouGov Panels và các hoạt động liên quan YouGov mà tín dụng được trao. Lượng tín dụng tích lũy để tham gia một YouGov Panel hoặc liên quan Hoạt động YouGov sẽ được thông báo cho các thành viên thông qua truyền thông có thẩm quyền.

2.3.7. Trừ khi được thông báo cụ thể, tín dụng chỉ có thể kiếm được thông qua sau tất cả và bất kỳ hướng dẫn về thu nhập tín dụng. sự thất bại của một thành viên theo đúng các chỉ dẫn cần thiết hoặc các thủ tục có thể dẫn đến không có tín dụng là kiếm được, mà các thành viên sẽ không có truy đòi đối với YouGov.

2.3.8. Tín dụng thu được sẽ được ghi lại trong tài khoản của bạn YouGov, tuy nhiên không có tín dụng thu được là bao giờ để mua lại cho đến khi các thành viên có (tuỳ thuộc vào khoản 2.3.9 dưới đây) đạt mức độ hoàn thành quy định thông báo cho các thành viên khi hoàn thành quá trình đăng ký YouGov tương ứng.

2.3.9. YouGov có quyền thay đổi phạm vi hoạt động của YouGov và YouGov Panels hoặc hoạt động YouGov liên quan thông qua đó tín dụng có thể được tích lũy và để thay đổi tần số của lời mời đến các hoạt động và tấm như vậy. YouGov cũng bảo lưu quyền thay đổi mức tín dụng cần thiết trước khi tín dụng như vậy có thể được cứu chuộc.

2.3.10. Tín dụng không được chuyển giao cho Tài khoản YouGov khác, không được gộp lại với nhau trong bất kỳ cách nào và việc bán hoặc trao đổi hàng hóa của tín dụng bị nghiêm cấm. Tín dụng không có giá trị tiền tệ, và không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hơn là mua chuộc các phần thưởng được chỉ định.

2.3.11. YouGov có thể từ thời gian để thời gian điều chỉnh YouGov tài khoản của thành viên trở lên hoặc xuống để đáp ứng với các lỗi mà thành viên thừa nhận có thể phát sinh hoặc bị nghi ngờ gian lận, mà chúng tôi có toàn quyền.

2.3.12. YouGov có quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản YouGov đã không hoạt động trong thời gian 6 tháng trở lên. Bởi 'ngủ đông' có nghĩa là chúng ta, nơi mà các thành viên đã không tham gia có liên quan YouGov Panel hoặc liên quan Hoạt động YouGov trong trước thời hạn 6 tháng. YouGov sẽ cố gắng liên lạc với các thành viên, thông qua địa chỉ email của họ được đề cử, nếu Tài khoản YouGov của họ có nguy cơ chấm dứt thông qua hoạt động. Trong trường hợp không đáp ứng thỏa đáng, Tài khoản YouGov sẽ được chấm dứt, và bất kỳ tín dụng tích lũy sẽ được hủy bỏ.

 

3. Thưởng

3.1 YouGov có thể yêu cầu bạn tham gia vào hoạt động của YouGov mà sẽ nhập bạn vào hòa giải . Đó rút ra sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện tương ứng quy định và hiển thị cho mỗi trận hòa giải .

 

4. Liên kết giới thiệu

Bạn có thể kiếm thêm tín dụng bằng cách giới thiệu bạn bè và gia đình để bảng YouGov , miễn là chúng join sử dụng Giới thiệu Liên kết duy nhất của bạn . Các điều kiện kèm theo việc trao tín dụng bổ sung như được giải thích trong phần Tài khoản của trang web. Khi giới thiệu thành viên mới bảng điều khiển , bạn có đồng ý không đặt ra như hoặc tuyên bố đại diện YouGov và bạn sẽ không cố gắng để đánh lừa hoặc lừa dối các thành viên tiềm năng vào sử dụng liên kết giới thiệu của bạn để tham gia. Bạn đồng ý rõ ràng cho bất kỳ thành viên tiềm năng mà bạn tham khảo mà họ sẽ sử dụng Giới thiệu Liên kết duy nhất của bạn và bạn sẽ nhận được tín dụng nếu họ tham gia các bảng YouGov qua liên kết giới thiệu của bạn .

5. Nội dung tài

5.1. Sử dụng các trang web YouGov và tham gia các hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panels có thể cho phép bạn tương tác với, hoặc gửi nội dung đến, các trang web YouGov có thể được hiển thị cho người dùng khác của các trang web YouGov ( "Người dùng Nội dung").

5.2. Bạn thừa nhận rằng tài Nội dung do bạn cung cấp là trách nhiệm duy nhất của bạn. Điều này có nghĩa là bạn, không YouGov, hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các tài Nội dung bạn tải lên, đăng, liên kết với, email hoặc truyền qua việc bạn sử dụng các trang web YouGov hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động YouGov hoặc YouGov Panels.

5.3. YouGov không kiểm soát hay trước màn hình nội dung người dùng đăng tải trên các trang web và không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng như tài nội dung, và do đó không chịu trách nhiệm đối với nội dung người dùng.

5.4. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng các trang web YouGov, bạn có thể được tiếp xúc với nội dung người dùng, và bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu tất cả các rủi ro liên quan đến việc sử dụng các nội dung bất kỳ người sử dụng, bao gồm bất kỳ sự phụ thuộc vào độ chính xác của nó, đầy đủ, hoặc hữu dụng . Mặc dù có những điều trên YouGov có quyền tuỳ ý của họ để từ chối, sửa, di chuyển hoặc loại bỏ bất kỳ tài Nội dung như vậy, có hay không vi phạm các Điều khoản.

5.5. Đối với tất cả các nội dung người sử dụng bạn chọn để chuyển cho các trang web YouGov với, bạn cấp YouGov sự, vĩnh viễn, không thể thu hồi không độc quyền giấy phép bản quyền miễn phí, (với quyền cấp phép) để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chỉnh sửa, xuất bản , dịch thuật, tạo ra tác phẩm phái sinh, thực hiện và hiển thị như tài Nội dung (toàn bộ hoặc một phần) trên khắp thế giới và / hoặc kết hợp nó trong các tác phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này, cho bất kỳ mục đích.

5.6. Trong quá trình sử dụng các trang web YouGov và / hoặc tham gia các hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panels, bạn đồng ý không:

      5.6.1. Tải lên, đăng, liên kết, email hoặc truyền bất kỳ thông tin trái pháp luật trong bất kỳ cách nào ở Vương quốc Anh, hoặc trong các quốc gia mà bạn cư trú;

      5.6.2. Mạo danh bất kỳ người nào (dù sống hay đã chết) hoặc tổ chức;

      5.6.3. Giả mạo tiêu đề hoặc sửa sắc để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung truyền thông qua các trang web YouGov hoặc cung cấp thông qua việc tham gia vào hoạt           động của YouGov hoặc YouGov Panels;

      5.6.4. Tải lên, đăng, liên kết, hoặc truyền bất kỳ thông tin mà bạn không có quyền được truyền;

      5.6.5. Tải lên, đăng, liên kết, email hoặc truyền bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, "junk mail", "chuỗi chữ cái", "email lừa đảo", "đề         án kim tự tháp", hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác;

      5.6.6. Tải lên, đăng, liên kết, email hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu chứa các vi rút phần mềm hoặc bất kỳ máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để       gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm, phần cứng hay thiết bị viễn thông;

      5.6.7. Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của cá nhân khác; hoặc là

      5.6.8. Cố gắng gửi nhiều hơn một phiếu bầu cho mỗi cuộc khảo sát hoặc làm bất cứ hành động khác mà có thể ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ kết quả thu được thông         qua bất kỳ Hoạt động YouGov hoặc YouGov Panel.

6. Chấm dứt

2.1. Nếu bạn không còn muốn là một thành viên xin vui lòng liên hệ với YouGov. YouGov sau đó sẽ chấm dứt liên lạc với bạn, phải qua giai đoạn hành 30 ngày. Do đó bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn chấm dứt thành viên của bạn, bạn có thể nhận được email từ YouGov cho một khoảng thời gian 30 ngày sau đó. Trong chấm dứt thành viên, bất kỳ tín dụng tích lũy sẽ được hủy bỏ.


2.2. Bạn đồng ý rằng YouGov, tuỳ ý, có thể chấm dứt hoặc đình chỉ của YouGov thành viên, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động YouGov hoặc YouGov Panels, hoặc loại bỏ hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ tài, vì lý do nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, vì thiếu sử dụng, hoặc nếu YouGov tin rằng bạn đã vi phạm hoặc đã vi phạm với quy định hoặc tinh thần của các Điều khoản.

2.3. Bạn đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt quyền truy cập của bạn để hoạt động YouGov hoặc YouGov Panels dưới bất kỳ các điều khoản này có thể được thực hiện mà không cần thông báo, và thừa nhận và đồng ý rằng YouGov ngay lập tức có thể tắt máy đăng ký của bạn như là một thành viên và / hoặc truy cập thanh để hoạt động YouGov và YouGov Panels. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng YouGov không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn để các hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panels.

2.4. YouGov có quyền chấm dứt YouGov Panel, hoặc các trang web YouGov bất cứ lúc nào. Trong một trường hợp như vậy và trừ khi có quy định khác, không có TK YouGov sẽ được hoàn lại bởi bất kỳ thành viên với ngoại lệ của những người đã đạt đến mức độ hoàn thành được đề cập trong phần 3.3.8 ở trên. YouGov sẽ cố gắng liên lạc với tất cả các thành viên trong giai đoạn chấm dứt, tuy nhiên YouGov sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc không thông báo cho bất kỳ thành viên bất kể lý do.

 

7. Bồi thường

7.1. Bạn đồng ý bồi thường và giữ được bồi thường YouGov , thừa kế và được giao của mình và mỗi giám đốc , cán bộ, nhân viên và các đại lý từ và chống lại bất kỳ và tất cả trách nhiệm , thiệt hại , tổn thất, yêu sách ( bao gồm cả chi phí pháp lý hợp lý) kết quả trong bất kỳ cách nào từ việc bạn sử dụng các trang web YouGov ( bao gồm cả việc cung cấp các tài Nội dung) hoặc tham gia vào các hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panels hoặc do bất kỳ sự vi phạm của Hiệp định này cho dù vi phạm đó được thực hiện bởi bạn hoặc bởi bất kỳ người nào khác thông qua Bảng điều chỉnh thành viên Hồ sơ của bạn hoặc YouGov tài khoản.

 

8. Trang web của bên thứ ba

8.1. Liên kết bao gồm trong các trang web YouGov thể cho phép bạn rời khỏi các trang web YouGov và nhập vào các trang web khác ( s) ( "Trang web được liên kết ( s)" ) . Những Trang Liên Kết này không thuộc thẩm quyền của YouGov và YouGov không phải là trách nhiệm và cũng không phải chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết hoặc bất kỳ liên kết chứa trong một trang web được liên kết hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật các trang web đó . YouGov không chịu trách nhiệm webcasting hoặc bất kỳ hình thức khác của truyền nhận được từ bất cứ một Trang Liên Kết nào. YouGov chỉ cung cấp những liên kết này đến bạn như là một tiện nghi và sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi YouGov về những trang của bất cứ tổ chức với những hoạt động của họ .

 

9. Sở hữu trí tuệ

9.1. Tất cả các trang và nội dung trong các trang web YouGov , bao gồm, nhưng không giới hạn , văn bản , đồ họa , âm thanh , video , hình ảnh , phần mềm, sáng chế, các cuộc điều tra , logo hoặc các vật liệu khác ( "Tài Liệu " ) là tài sản trí tuệ , hoặc đã được ủy quyền để sử dụng bởi , YouGov và cấp giấy phép , các đối tác kinh doanh và chi nhánh, bao gồm tất cả các thương hiệu , nhãn hiệu dịch vụ , bản quyền , bằng sáng chế , quyền sở dữ liệu và bí mật thương mại chứa đựng trong đó. Việc lập, tổ chức và hiển thị các nội dung cũng như tất cả các phần mềm , sáng chế được sử dụng trên và kết nối với các trang web YouGov là tài sản độc quyền của YouGov . Ngoại trừ như cho phép rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện , bạn có thể không chỉnh sửa, sao chép, tái sản xuất, tạo ra tác phẩm phái sinh, tái xuất bản, hiển thị, tải lên, đăng, truyền tải , phân phối hoặc sử dụng trong bất kỳ nội dung theo cách có sẵn trên trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản YouGov .

 

10. Chung

10.1. Tất cả các thông báo do YouGov cho các Thành viên sẽ được gửi đến địa chỉ email mà họ được cung cấp bởi chúng trong suốt quá trình đăng ký YouGov.

10.2. Những điều khoản và Cookies và Riêng tư của chúng tôi tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và YouGov và thay thế mọi thoả thuận trước đây, sắp xếp, báo cáo và sự hiểu biết giữa YouGov và bạn.

10.3. Một sự khước từ của YouGov của bất kỳ do bạn vi phạm một trong các quy định của những điều khoản hoặc sự đồng ý của YouGov cho bất kỳ hành động (dù là của hoa hồng hay omission) đó nhưng đối phục tùng như vậy sẽ là một sự vi phạm như nêu trên sẽ không được coi là từ bỏ chung điều khoản đó hoặc của bất kỳ hành vi trái tiếp theo của Hiệp định.

10.4. Một người không phải là một bên trong Điều khoản này sẽ không có quyền theo các Điều khoản. Để tránh sự nghi ngờ, bất kỳ pháp luật ở bất cứ quyền hạn có liên quan cho quyền cho bên thứ ba là hướng loại trừ.

10.5. Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Anh và xứ Wales và bạn đồng ý để trình thẩm quyền không độc quyền của các tòa án Anh.

 

11. Ngôn ngữ

11.1. Các điều khoản này đã được soạn thảo bằng tiếng Anh . Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản và phiên dịch sang , phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

Hiệu quả: 01 Tháng Sáu 2016