Điều khoản và Điều kiện


Chào mừng bạn đến với https://vn.yougov.com/ ('trang web'), trang web được sở hữu, vận hành và cung cấp bởi YouGov Plc (một công ty đăng ký tại Anh và Wales với mã số công ty 03607311, có trụ sở đăng ký tại số 50 Đường Featherstone, London, EC1Y 8RT, Vương quốc Anh) và nhóm các công ty của nó bao gồm YouGov Singapore Pte Ltd (một công ty đăng ký tại Singapore với mã số công ty 201316781E, có trụ sở đăng ký tại Số 15 Đường Upper Circular, #02-01, Singapore, 58413) (sau đây gọi chung là "YouGov", hay "chúng tôi").

Sử dụng các trang web và bất kỳ trang web extranet YouGov mà bạn có thể trực tiếp (cùng với " YouGov các trang web " ) và thành viên của tất cả các bảng thiết lập và quản lý bởi YouGov ( các " YouGov Panels " ) hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nghiên cứu YouGov khác ( "các hoạt động của YouGov " ) được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng ( "Điều khoản" ) .

 

1. Lời cảm ơn và chấp nhận

1.1 . Bằng cách đánh dấu 'Tôi đồng ý ' trong quá trình đăng ký tham gia làm thành viên của một YouGov Panel ( "Thành viên" ) , hoặc bằng cách tham gia Hoạt động YouGov hoặc chỉ đơn giản bằng việc truy cập và sử dụng các trang web YouGov , bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản bao gồm các chính sách bảo mật và Chính sách Cookie kết hợp trong tài liệu tham khảo . Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản , bạn phải thoát khỏi các trang web YouGov ngay lập tức và / hoặc chấm dứt hoặc tham gia bất kỳ Panels YouGov hoặc hoạt động YouGov .


1.2 . YouGov có quyền vào bất cứ lúc nào và tại từng thời điểm , sửa đổi hoặc sửa đổi những điều khoản hoặc bất kỳ phần nào , mà không cần thông báo hợp lý cho bạn. tiếp tục sử dụng của các trang web YouGov hoặc tiếp tục tham gia vào các Panels YouGov hoặc các hoạt động YouGov cấu thành một sự thừa nhận khẳng định của bất kỳ sửa đổi và thỏa thuận tiếp tục của bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi.

 

2. Điều khoản của sự tham gia

2.1. Quy trình đăng ký thành viên YouGov

      2.1.1. Để trở thành một thành viên và tham gia vào một YouGov Panel, bạn cần đăng ký với YouGov và tạo ra một hồ sơ ban thành viên sau quá trình đăng ký đặt ra dưới         đây ( "YouGov Quy trình đăng ký").

      2.1.2. Thành viên tiềm năng phải hoàn tất đăng ký YouGov hình mỗi khi họ muốn tham gia một YouGov Panel. Mẫu đăng ký bao gồm:
               2.1.2.1. Các hình thức có sẵn trên trang web, nhưng cũng có thể bao gồm các hình thức đăng ký cho phép dựa trên lưu trữ trên các trang web bên thứ ba;
               2.1.2.2. Mẫu đăng ký tổ chức bởi YouGov và truy cập thông qua các trang web của bên thứ ba; hoặc là
               2.1.2.3. Mẫu đăng ký truy cập thông qua các liên kết trong một email gửi đến cho bạn bởi một bên thứ ba hoặc do YouGov mà bạn đã được cấp phép để nhận email                như vậy từ các nguồn này.
     

      2.1.3. Các mẫu đăng ký có thể bao gồm bất kỳ số lượng câu hỏi hoặc có thể chỉ giới hạn cho sự biểu hiện của sự đồng ý tham gia YouGov Panel.
      2.1.4. Trong mỗi Quy trình đăng ký YouGov viên tương lai sẽ được thông báo về bất kỳ điều khoản sau ngoài các Điều khoản mà được áp dụng cho thành viên của tương                    ứng YouGov Panel.
      2.1.5. Bạn phải 18 tuổi trở lên để tham gia các bảng điều khiển.

 

2.2. Thực hiện liên quan đến thông tin cung cấp


      2.2.1. Xét YouGov trao cho bạn quyền truy cập vào các trang web và / hoặc khả năng để tham gia vào một YouGov Panel hay Hoạt động của YouGov, bạn đồng ý:
              2.2.1.1. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ về bản thân theo hướng dẫn trong quá trình đăng ký YouGov;
              2.2.1.2. Duy trì và cập nhật kịp thời các chi tiết thành viên cá nhân của bạn bao gồm cả hồ sơ ban thành viên (được định nghĩa dưới đây) để giữ cho nó đúng, chính                 xác và đầy đủ; và
              2.2.1.3. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ về bản thân theo hướng dẫn của YouGov trong khi tham gia vào một YouGov Panel hoặc Hoạt động                       YouGov.
     

      2.2.2. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ, hoặc YouGov có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng         thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ, YouGov có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập hiện tại của bạn để, sử       dụng của, và / hoặc tham gia vào YouGov Panels hoặc hoạt động YouGov. Đây là tuỳ thuộc vào quyền của bạn để từ chối trả lời bất kỳ Panels hoặc YouGov khảo sát hoặc           yêu cầu thông tin.

 

2.3. Của bạn Hồ sơ thành viên Panel và tài khoản YouGov


2.3.1. Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký YouGov, Thành viên sẽ được cung cấp với một cấu hình ( "Panel viên Hồ sơ") và một tài khoản ( "YouGov Tài khoản") cho những Panels YouGov và hoạt động của YouGov (liên quan đến một YouGov Bảng điều chỉnh cụ thể) mà tín dụng (như định nghĩa dưới đây) được trao.

2.3.2. Chỉ có một bảng thành viên Hồ sơ đang được phép trên một thành viên cho mỗi YouGov Panel và chỉ có một tài khoản YouGov cho phép mỗi thành viên đối với từng YouGov Panel mà tín dụng được trao. Bất kỳ thành viên tìm thấy có nhiều thành viên Bảng điều chỉnh Hồ sơ và / hoặc Tài khoản YouGov có thể có thứ Bảng điều chỉnh thành viên Hồ sơ và / hoặc Tài khoản YouGov xóa. Tín dụng tích lũy trong tài khoản của YouGov thứ cấp có thể không được chuyển giao. YouGov có thể yêu cầu giấy tờ chứng minh trong trường hợp có tranh chấp.

2.3.3. Một địa chỉ email duy nhất phải được sử dụng bởi mỗi thành viên. (Ví dụ, điều này có nghĩa là các thành viên gia đình có thể không phải mỗi người đều có một tài khoản bằng cách sử dụng địa chỉ email chia sẻ nhưng mỗi người phải có một tài khoản riêng biệt với một địa chỉ email riêng biệt.)

2.3.4. Mỗi hồ sơ ban Thành viên và tài khoản YouGov phải chỉ được truy cập bởi một thành viên cá nhân, và có thể không được truy cập bởi bất kỳ cá nhân nào mà không có sự cho phép và ủy quyền của YouGov. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức YouGov bạn biết, hoặc nghi ngờ sử dụng trái phép thông tin đăng nhập của bạn, Panel viên hồ sơ và / hoặc tài khoản của YouGov, hoặc bất kỳ sự vi phạm về an ninh.

2.3.5. Trong trường hợp truy cập vào tài khoản của bạn bằng cách YouGov cá nhân khác, YouGov có quyền đóng băng tài khoản cho đến một độ phân giải đã đạt tới. YouGov có quyền đòi lại bất kỳ ưu đãi thu được truy cập của người sử dụng trái phép, mà các thành viên sẽ không có truy đòi đối với YouGov.

2.3.6. Thành viên có thể tích luỹ các khoản tín dụng cho tài khoản của họ YouGov ( "tín dụng") theo cách thức quy định chi tiết trên các trang web YouGov, kể cả để hoàn thành quá trình đăng ký YouGov và tham gia YouGov Panels và các hoạt động liên quan YouGov mà tín dụng được trao. Lượng tín dụng tích lũy để tham gia một YouGov Panel hoặc liên quan Hoạt động YouGov sẽ được thông báo cho các thành viên thông qua truyền thông có thẩm quyền.

2.3.7. Trừ khi được thông báo cụ thể, tín dụng chỉ có thể kiếm được thông qua sau tất cả và bất kỳ hướng dẫn về thu nhập tín dụng. sự thất bại của một thành viên theo đúng các chỉ dẫn cần thiết hoặc các thủ tục có thể dẫn đến không có tín dụng là kiếm được, mà các thành viên sẽ không có truy đòi đối với YouGov.

2.3.8. Tín dụng thu được sẽ được ghi lại trong tài khoản của bạn YouGov, tuy nhiên không có tín dụng thu được là bao giờ để mua lại cho đến khi các thành viên có (tuỳ thuộc vào khoản 2.3.9 dưới đây) đạt mức độ hoàn thành quy định thông báo cho các thành viên khi hoàn thành quá trình đăng ký YouGov tương ứng.

2.3.9. YouGov có quyền thay đổi phạm vi hoạt động của YouGov và YouGov Panels hoặc hoạt động YouGov liên quan thông qua đó tín dụng có thể được tích lũy và để thay đổi tần số của lời mời đến các hoạt động và tấm như vậy. YouGov cũng bảo lưu quyền thay đổi mức tín dụng cần thiết trước khi tín dụng như vậy có thể được cứu chuộc.

2.3.10. Tín dụng không được chuyển giao cho Tài khoản YouGov khác, không được gộp lại với nhau trong bất kỳ cách nào và việc bán hoặc trao đổi hàng hóa của tín dụng bị nghiêm cấm. Tín dụng không có giá trị tiền tệ, và không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hơn là mua chuộc các phần thưởng được chỉ định.

2.3.11. YouGov có thể từ thời gian để thời gian điều chỉnh YouGov tài khoản của thành viên trở lên hoặc xuống để đáp ứng với các lỗi mà thành viên thừa nhận có thể phát sinh hoặc bị nghi ngờ gian lận, mà chúng tôi có toàn quyền.

2.3.12. YouGov có quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản YouGov đã không hoạt động trong thời gian 6 tháng trở lên. Bởi 'ngủ đông' có nghĩa là chúng ta, nơi mà các thành viên đã không tham gia có liên quan YouGov Panel hoặc liên quan Hoạt động YouGov trong trước thời hạn 6 tháng. YouGov sẽ cố gắng liên lạc với các thành viên, thông qua địa chỉ email của họ được đề cử, nếu Tài khoản YouGov của họ có nguy cơ chấm dứt thông qua hoạt động. Trong trường hợp không đáp ứng thỏa đáng, Tài khoản YouGov sẽ được chấm dứt, và bất kỳ tín dụng tích lũy sẽ được hủy bỏ.

 

3. Thưởng

3.1 YouGov có thể yêu cầu bạn tham gia vào hoạt động của YouGov mà sẽ nhập bạn vào hòa giải . Đó rút ra sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện tương ứng quy định và hiển thị cho mỗi trận hòa giải .

 

4. Liên kết giới thiệu

Bạn có thể kiếm thêm tín dụng bằng cách giới thiệu bạn bè và gia đình để bảng YouGov , miễn là chúng join sử dụng Giới thiệu Liên kết duy nhất của bạn . Các điều kiện kèm theo việc trao tín dụng bổ sung như được giải thích trong phần Tài khoản của trang web. Khi giới thiệu thành viên mới bảng điều khiển , bạn có đồng ý không đặt ra như hoặc tuyên bố đại diện YouGov và bạn sẽ không cố gắng để đánh lừa hoặc lừa dối các thành viên tiềm năng vào sử dụng liên kết giới thiệu của bạn để tham gia. Bạn đồng ý rõ ràng cho bất kỳ thành viên tiềm năng mà bạn tham khảo mà họ sẽ sử dụng Giới thiệu Liên kết duy nhất của bạn và bạn sẽ nhận được tín dụng nếu họ tham gia các bảng YouGov qua liên kết giới thiệu của bạn .

5. Nội dung tài

5.1. Sử dụng các trang web YouGov và tham gia các hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panels có thể cho phép bạn tương tác với, hoặc gửi nội dung đến, các trang web YouGov có thể được hiển thị cho người dùng khác của các trang web YouGov ( "Người dùng Nội dung").

5.2. Bạn thừa nhận rằng tài Nội dung do bạn cung cấp là trách nhiệm duy nhất của bạn. Điều này có nghĩa là bạn, không YouGov, hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các tài Nội dung bạn tải lên, đăng, liên kết với, email hoặc truyền qua việc bạn sử dụng các trang web YouGov hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động YouGov hoặc YouGov Panels.

5.3. YouGov không kiểm soát hay trước màn hình nội dung người dùng đăng tải trên các trang web và không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng như tài nội dung, và do đó không chịu trách nhiệm đối với nội dung người dùng.

5.4. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng các trang web YouGov, bạn có thể được tiếp xúc với nội dung người dùng, và bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu tất cả các rủi ro liên quan đến việc sử dụng các nội dung bất kỳ người sử dụng, bao gồm bất kỳ sự phụ thuộc vào độ chính xác của nó, đầy đủ, hoặc hữu dụng . Mặc dù có những điều trên YouGov có quyền tuỳ ý của họ để từ chối, sửa, di chuyển hoặc loại bỏ bất kỳ tài Nội dung như vậy, có hay không vi phạm các Điều khoản.

5.5. Đối với tất cả các nội dung người sử dụng bạn chọn để chuyển cho các trang web YouGov với, bạn cấp YouGov sự, vĩnh viễn, không thể thu hồi không độc quyền giấy phép bản quyền miễn phí, (với quyền cấp phép) để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chỉnh sửa, xuất bản , dịch thuật, tạo ra tác phẩm phái sinh, thực hiện và hiển thị như tài Nội dung (toàn bộ hoặc một phần) trên khắp thế giới và / hoặc kết hợp nó trong các tác phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này, cho bất kỳ mục đích.

5.6. Trong quá trình sử dụng các trang web YouGov và / hoặc tham gia các hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panels, bạn đồng ý không:

      5.6.1. Tải lên, đăng, liên kết, email hoặc truyền bất kỳ thông tin trái pháp luật trong bất kỳ cách nào ở Vương quốc Anh, hoặc trong các quốc gia mà bạn cư trú;

      5.6.2. Mạo danh bất kỳ người nào (dù sống hay đã chết) hoặc tổ chức;

      5.6.3. Giả mạo tiêu đề hoặc sửa sắc để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung truyền thông qua các trang web YouGov hoặc cung cấp thông qua việc tham gia vào hoạt           động của YouGov hoặc YouGov Panels;

      5.6.4. Tải lên, đăng, liên kết, hoặc truyền bất kỳ thông tin mà bạn không có quyền được truyền;

      5.6.5. Tải lên, đăng, liên kết, email hoặc truyền bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, "junk mail", "chuỗi chữ cái", "email lừa đảo", "đề         án kim tự tháp", hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác;

      5.6.6. Tải lên, đăng, liên kết, email hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu chứa các vi rút phần mềm hoặc bất kỳ máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để       gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm, phần cứng hay thiết bị viễn thông;

      5.6.7. Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của cá nhân khác; hoặc là

      5.6.8. Cố gắng gửi nhiều hơn một phiếu bầu cho mỗi cuộc khảo sát hoặc làm bất cứ hành động khác mà có thể ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ kết quả thu được thông         qua bất kỳ Hoạt động YouGov hoặc YouGov Panel.

6. Chấm dứt

2.1. Nếu bạn không còn muốn là một thành viên xin vui lòng liên hệ với YouGov. YouGov sau đó sẽ chấm dứt liên lạc với bạn, phải qua giai đoạn hành 30 ngày. Do đó bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn chấm dứt thành viên của bạn, bạn có thể nhận được email từ YouGov cho một khoảng thời gian 30 ngày sau đó. Trong chấm dứt thành viên, bất kỳ tín dụng tích lũy sẽ được hủy bỏ.


2.2. Bạn đồng ý rằng YouGov, tuỳ ý, có thể chấm dứt hoặc đình chỉ của YouGov thành viên, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động YouGov hoặc YouGov Panels, hoặc loại bỏ hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ tài, vì lý do nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, vì thiếu sử dụng, hoặc nếu YouGov tin rằng bạn đã vi phạm hoặc đã vi phạm với quy định hoặc tinh thần của các Điều khoản.

2.3. Bạn đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt quyền truy cập của bạn để hoạt động YouGov hoặc YouGov Panels dưới bất kỳ các điều khoản này có thể được thực hiện mà không cần thông báo, và thừa nhận và đồng ý rằng YouGov ngay lập tức có thể tắt máy đăng ký của bạn như là một thành viên và / hoặc truy cập thanh để hoạt động YouGov và YouGov Panels. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng YouGov không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn để các hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panels.

2.4. YouGov có quyền chấm dứt YouGov Panel, hoặc các trang web YouGov bất cứ lúc nào. Trong một trường hợp như vậy và trừ khi có quy định khác, không có TK YouGov sẽ được hoàn lại bởi bất kỳ thành viên với ngoại lệ của những người đã đạt đến mức độ hoàn thành được đề cập trong phần 3.3.8 ở trên. YouGov sẽ cố gắng liên lạc với tất cả các thành viên trong giai đoạn chấm dứt, tuy nhiên YouGov sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc không thông báo cho bất kỳ thành viên bất kể lý do.

 

7. Bồi thường

7.1. Bạn đồng ý bồi thường và giữ được bồi thường YouGov , thừa kế và được giao của mình và mỗi giám đốc , cán bộ, nhân viên và các đại lý từ và chống lại bất kỳ và tất cả trách nhiệm , thiệt hại , tổn thất, yêu sách ( bao gồm cả chi phí pháp lý hợp lý) kết quả trong bất kỳ cách nào từ việc bạn sử dụng các trang web YouGov ( bao gồm cả việc cung cấp các tài Nội dung) hoặc tham gia vào các hoạt động của YouGov hoặc YouGov Panels hoặc do bất kỳ sự vi phạm của Hiệp định này cho dù vi phạm đó được thực hiện bởi bạn hoặc bởi bất kỳ người nào khác thông qua Bảng điều chỉnh thành viên Hồ sơ của bạn hoặc YouGov tài khoản.

 

8. Trang web của bên thứ ba

8.1. Liên kết bao gồm trong các trang web YouGov thể cho phép bạn rời khỏi các trang web YouGov và nhập vào các trang web khác ( s) ( "Trang web được liên kết ( s)" ) . Những Trang Liên Kết này không thuộc thẩm quyền của YouGov và YouGov không phải là trách nhiệm và cũng không phải chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết hoặc bất kỳ liên kết chứa trong một trang web được liên kết hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật các trang web đó . YouGov không chịu trách nhiệm webcasting hoặc bất kỳ hình thức khác của truyền nhận được từ bất cứ một Trang Liên Kết nào. YouGov chỉ cung cấp những liên kết này đến bạn như là một tiện nghi và sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi YouGov về những trang của bất cứ tổ chức với những hoạt động của họ .

 

9. Sở hữu trí tuệ

9.1. Tất cả các trang và nội dung trong các trang web YouGov , bao gồm, nhưng không giới hạn , văn bản , đồ họa , âm thanh , video , hình ảnh , phần mềm, sáng chế, các cuộc điều tra , logo hoặc các vật liệu khác ( "Tài Liệu " ) là tài sản trí tuệ , hoặc đã được ủy quyền để sử dụng bởi , YouGov và cấp giấy phép , các đối tác kinh doanh và chi nhánh, bao gồm tất cả các thương hiệu , nhãn hiệu dịch vụ , bản quyền , bằng sáng chế , quyền sở dữ liệu và bí mật thương mại chứa đựng trong đó. Việc lập, tổ chức và hiển thị các nội dung cũng như tất cả các phần mềm , sáng chế được sử dụng trên và kết nối với các trang web YouGov là tài sản độc quyền của YouGov . Ngoại trừ như cho phép rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện , bạn có thể không chỉnh sửa, sao chép, tái sản xuất, tạo ra tác phẩm phái sinh, tái xuất bản, hiển thị, tải lên, đăng, truyền tải , phân phối hoặc sử dụng trong bất kỳ nội dung theo cách có sẵn trên trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản YouGov .

 

10. Chung

10.1. Tất cả các thông báo do YouGov cho các Thành viên sẽ được gửi đến địa chỉ email mà họ được cung cấp bởi chúng trong suốt quá trình đăng ký YouGov.

10.2. Những điều khoản và Cookies và Riêng tư của chúng tôi tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và YouGov và thay thế mọi thoả thuận trước đây, sắp xếp, báo cáo và sự hiểu biết giữa YouGov và bạn.

10.3. Một sự khước từ của YouGov của bất kỳ do bạn vi phạm một trong các quy định của những điều khoản hoặc sự đồng ý của YouGov cho bất kỳ hành động (dù là của hoa hồng hay omission) đó nhưng đối phục tùng như vậy sẽ là một sự vi phạm như nêu trên sẽ không được coi là từ bỏ chung điều khoản đó hoặc của bất kỳ hành vi trái tiếp theo của Hiệp định.

10.4. Một người không phải là một bên trong Điều khoản này sẽ không có quyền theo các Điều khoản. Để tránh sự nghi ngờ, bất kỳ pháp luật ở bất cứ quyền hạn có liên quan cho quyền cho bên thứ ba là hướng loại trừ.

10.5. Điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Anh và xứ Wales và bạn đồng ý để trình thẩm quyền không độc quyền của các tòa án Anh.

 

11. Ngôn ngữ

11.1. Các điều khoản này đã được soạn thảo bằng tiếng Anh . Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các phiên bản tiếng Anh của các Điều khoản và phiên dịch sang , phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

Hiệu quả: 01 Tháng Sáu 2016

 

Riêng tư


Chính sách này (cùng vớiĐiều khoản và Điều kiện sử dụng của chúng tôi và chính sách Cookie) và các tài liệu khác mà chúng tôi đề cập trong chính sách này hoặc các Điều khoản và Điều kiện sử dụng đặt như thế nào chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn và người đó sẽ được chia sẻ với. Vui lòng đọc kỹ phần sau đây.

Bất kỳ thay đổi , chúng tôi có thể làm cho chính sách bảo mật của chúng tôi trong tương lai sẽ được đăng trên trang này.

1. Những thông tin chúng tôi thu thập về bạn ?

1.1 Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu sau về bạn (“thông tin của bạn”):

1.1.1 Chi tiết liên lạc bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại;

1.1.2 Thông tin bạn cung cấp khi tham gia cuộc thăm dò của YouGov cụ thể , bảng hoặc các hình thức khác của nghiên cứu YouGov như YouGov Pulse. Tham gia vào các tấm như vậy, hoạt động và các cuộc thăm dò là hoàn toàn tự nguyện và một số hoạt động như vậy có thể liên quan đến việc bạn cung cấp dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm cả thông tin về chủng tộc, chính kiến , thành viên hiệp hội thương mại , y tế và / hoặc kết án hình sự.

1.1.3 thông tin mà bạn cung cấp khi bạn hoàn thành hồ sơ của bạn trên các trang web hoặc truy cập nội dung phương tiện truyền thông xã hội của bạn thông qua các trang web;

1.1.4 thông tin bạn cung cấp liên quan đến ý kiến, thái độ, kinh nghiệm và sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định của mình; và

1.1.5 chi tiết tài khoản ngân hàng của bạn (nếu bạn giành chiến thắng một giải thưởng vẽ hoặc có quyền nhận được một sự khuyến khích từ chúng tôi).

 

1.2 Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn thông qua các phương pháp sau đây:

1.2.1 thông tin mà bạn gửi trực tuyến thông qua trang web của chúng tôi bằng cách đăng ký với YouGov Panel hoặc tham gia vào các hoạt động của YouGov hoặc các cuộc thăm dò;

1.2.2 bất kỳ thư bạn gửi cho chúng tôi;

1.2.3 chi tiết của bạn viếng thăm trang web của chúng tôi (và các trang web của bên thứ ba mà liên kết đến trang web của chúng tôi) và các nguồn lực mà bạn có quyền truy cập (có thể bao gồm, trong số những thứ khác, dữ liệu giao thông và dữ liệu truyền thông);

1.2.4 thông tin mà bạn đăng trên trang web của chúng tôi;

1.2.5 chi tiết của giao dịch bạn thực hiện hoặc đơn đặt hàng bạn đặt thông qua trang web của chúng tôi; và

1.2.6 thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc thông qua thức ăn phương tiện truyền thông xã hội của bạn.

 

1.3 Chúng tôi nhận thức được rằng thông tin của bạn có thể được giữ bí mật và chúng tôi sẽ bảo vệ bí mật thông tin của bạn theo thủ tục thông thường của chúng tôi và yêu cầu pháp lý. Chúng tôi sẽ không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích khác hơn so với những quy định trong chính sách này.

 

1.4 Chúng tôi sẽ xử lý thông tin của bạn theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu năm 1998 và Bộ luật Hội nghiên cứu thị trường của các ứng xử.

 

2. Làm thế nào chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn?


2.1 Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo những cách sau:

2.1.1 để cung cấp dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi (vui lòng xem thêm phần dưới đầu "để chúng ta chia sẻ thông tin của bạn Ai có");

2.1.2 để phân tích các dữ liệu cho mục đích nghiên cứu và kết hợp nó vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho các mục đích nghiên cứu và phân tích tổng hợp;

2.1.3 để đảm bảo rằng nội dung trang web của chúng tôi được trình bày một cách hiệu quả nhất có thể cho bạn;

2.1.4 để đối phó với bất kỳ khiếu nại, thắc mắc hoặc vấn đề kỹ thuật bạn có kinh nghiệm;

2.1.5 cho các mục đích nội bộ của chúng tôi, chẳng hạn như kiểm soát chất lượng, hiệu suất trang web, quản trị hệ thống và đánh giá sử dụng các trang web của chúng tôi, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với các dịch vụ nâng cao và trải nghiệm tốt hơn;

2.1.6 để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ hoặc thay đổi của chúng tôi mà có thể ảnh hưởng đến sự tham gia của bạn trong các hoạt động của YouGov;

2.1.7 cung cấp cho bạn thông tin, nghiên cứu sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi, hoặc chúng ta cảm thấy có thể bạn quan tâm;

2.1.8 cung cấp cho bạn với các kết quả nghiên cứu YouGov;

2.1.9 để tạo ra các báo cáo để hỗ trợ thị trong tương lai;

2.1.10 để gửi cho bạn lời mời tham gia trong các cuộc điều tra, thăm dò hoặc các hoạt động của chúng tôi và để cập nhật cho bạn về các vấn đề liên quan đến các hoạt động;

2.1.11 để thông báo cho bạn nếu bạn giành chiến thắng một giải thưởng của chúng tôi rút ra (thông tin này cũng sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi); và

2.1.12 cho phép chúng tôi phát hành các giải thưởng, thanh toán hay phần thưởng cho bạn.

 

2.2 Chúng tôi có thể giám sát việc sử dụng trang web của chúng tôi và ghi lại địa chỉ email của bạn và / hoặc địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt, quản trị hệ thống. Đây là thông tin thống kê về các hành động duyệt web và mô hình của người dùng và không xác định bất kỳ cá nhân.

 

2.3 Chúng tôi chỉ giữ cho thông tin của bạn càng lâu càng là cần thiết

 

3. Cookies

3.1 Chúng tôi có thể sử dụng " cookies" để thu thập các thông tin được đề cập đến và theo dõi việc sử dụng trang web của chúng tôi .

3.2 Một cookie là một tập tin văn bản có chứa một lượng nhỏ thông tin được gửi tới trình duyệt của bạn khi bạn truy cập một trang web. sau đó các cookie được gửi lại cho các trang web có nguồn gốc trên mỗi lần tiếp theo , hoặc đến một trang web mà công nhận nó .

3.3 Cookies là một công nghệ cực kỳ hữu ích và làm rất nhiều công việc khác nhau . Chúng tôi sử dụng các loại bánh nướng ( bao gồm cả một số mà chúng ta đặt và những người khác mà chúng tôi cho phép các bên thứ ba đặt trên trang web của chúng tôi) cho một số mục đích.

3.4 Nếu vì lý do nào đó bạn không muốn chúng tôi để theo dõi việc sử dụng trang web của chúng tôi sử dụng các tập tin cookie , bạn có thể lựa chọn trong số này sử dụng các thiết lập trình duyệt của bạn và cũng có thể chọn tùy chọn " Không theo dõi " (để biết thêm thông tin xin vui lòng xem lại trình duyệt của bạn ) .

3.5 Để biết thêm thông tin về " cookies" , tại sao chúng ta sử dụng chúng và làm thế nào để từ chối cookie, xin vui lòng xem chính sách Cookie của chúng tôi .

 

4. tiếp xúc với

4.1 Bằng cách trở thành một thành viên của YouGov , bạn đồng ý cho phép chúng tôi liên lạc với bạn qua email hoặc sms liên quan đến thành viên của bạn trong bảng điều khiển của YouGov ( s ) và cơ hội tham gia vào các hoạt động của YouGov . Chúng bao gồm nhưng không giới hạn đến thông tin liên quan đến:

  • YouGov polls;
  • YouGov Pulse (công nghệ giám sát kỹ thuật số);
  • YouGov online (Opigram) (các yếu tố tương tác của trang web của chúng tôi);
  • các hình thức khác của nghiên cứu YouGov;
  • kết quả nghiên cứu YouGov ; 

  • và bản tin YouGov ;

 

5. Nơi nào chúng tôi chuyển thông tin của bạn để ?

5.1 Thông tin của bạn có thể được truy cập và xử lý bởi đội ngũ nhân viên , nhà cung cấp dịch vụ , các chi nhánh hoặc đại lý của chúng tôi nằm trong bất kỳ văn phòng của chúng tôi trên toàn thế giới .

5.2 Xin đừng gửi cho chúng tôi thông tin của bạn nếu bạn không đồng ý với nó được chuyển giao bên ngoài EEA theo cách này . Bằng cách cung cấp thông tin của bạn để chúng tôi có đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi chuyển đến và lưu trữ thông tin của bạn trong bất kỳ văn phòng của chúng tôi trên toàn thế giới . Nếu bạn không đồng ý với điều này thì bạn nên bỏ đăng ký từ bảng YouGov .

 

6 Who do we share your information with?

6.1 Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ công ty trong nhóm của chúng tôi và các ngành khác của YouGov cho mục đích báo cáo nội bộ .

6.2 Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các tổ chức khác :

6.2.1 người cung cấp dịch vụ cho chúng tôi để họ có thể cung cấp các dịch vụ chúng tôi yêu cầu . Điều này có thể bao gồm CNTT cung cấp dịch vụ người hỗ trợ các hệ thống CNTT của chúng tôi , ví dụ;


6.2.2 người chúng tôi cung cấp dịch vụ để họ có thể được hưởng lợi từ các dịch vụ chúng tôi cung cấp . Trong khi chúng tôi sẽ , nếu có thể , thực hiện các bước để đảm bảo rằng bạn không thể được xác định từ thông tin đó, chúng ta có thể không bao giờ hoàn toàn hiểu được những thông tin khách hàng của chúng tôi đã có thể có về bạn , nó có thể được rằng họ có thể liên kết các thông tin vô danh mà chúng tôi cung cấp , các thông tin khác mà sau đó cho phép họ để nhận dạng bạn . Bằng một ví dụ :

  • nếu bạn đã cho chúng tôi tên người dùng Twitter của bạn , chúng tôi có thể chia sẻ bài đăng bởi bạn và những người theo của bạn cho bên thứ ba , và trong khi chúng tôi sẽ không tiết lộ cầm twitter của bạn , nó có thể là một trong hai ( a) thông tin chứa trong những thức ăn một mình có thể nhận dạng bạn hoặc một bên thứ ba hoặc (b) những tweets có thể được liên kết với các thông tin khác của bên thứ ba đã nắm giữ sau đó cho phép họ để nhận dạng bạn hoặc của người khác ; hoặc là
  • chúng tôi có thể trao đổi những gì chúng tôi cho là thông tin vô danh hoặc pseudonymised về viên ban hội thẩm của chúng tôi với các bên thứ ba , những người sẽ sử dụng nó cho mục đích phân tích , để tăng cường cơ sở dữ liệu riêng của họ, để mô hình khán giả và theo dõi hiệu quả của chiến dịch , và để đạt được một cái nhìn sâu sắc vào hành vi như vậy rằng họ có thể phát triển các chiến lược tăng thêm giá trị cho các doanh nghiệp của họ , hoặc khách hàng của họ ' . Với mục đích này , chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin ẩn danh từ các bên thứ ba mà chúng ta có thể sử dụng để nhận dạng bạn . Là khách hàng của chúng tôi , và lần lượt các khách hàng của họ , sẽ có cơ sở dữ liệu riêng của họ và các nguồn thông tin khác, nó có thể được rằng họ có thể liên kết các thông tin nặc danh chúng tôi cung cấp với thông tin họ đã có và do đó xác định bạn ; hoặc là
  • chúng tôi có thể cung cấp chi tiết cá nhân hạn chế để xử lý dữ liệu của bên thứ ba đáng tin cậy cho các mục đích của việc kết hợp dữ liệu của chúng tôi với các nguồn dữ liệu bên thứ ba khác . Các thức bộ dữ liệu kết hợp sẽ được ẩn danh và không phân bổ. 

6.2.3 nếu chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản , (như chúng ta có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với người bán tiềm năng hoặc người mua) ;

6.2.4 nếu chúng ta hoặc cơ tất cả tài sản công ty của chúng tôi được mua lại bởi một bên khác , trong trường hợp thông tin của bạn sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao; hoặc là

6.2.5 nếu chúng ta phải chia sẻ thông tin của bạn để thực hiện theo các yêu cầu pháp lý hoặc quy định ( hoặc chúng tôi hợp lý tin rằng chúng ta cần phải tiết lộ thông tin của bạn cho các mục đích như vậy), hoặc nếu chúng tôi phải thi hành hoặc áp Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện khác hoặc thoả thuận hoặc để bảo vệ quyền lợi , tài sản của chúng tôi hoặc khách hàng của chúng tôi , vv.


6.3 khác hơn như được liệt kê ở trên, chúng tôi sẽ không cho thuê , bán hoặc tiết lộ những thông tin của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn .

6.4 Hãy nhớ rằng bất cứ khi nào bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân trực tuyến- ví dụ trên bảng tin , trên một blog hoặc khu vực trò chuyện , thông tin đó sẽ được xem bởi những người khác .

 

7. Làm thế nào để chúng tôi giữ thông tin của bạn an toàn?


7.1 Tất cả các thông tin của bạn được lưu trữ trên máy chủ an toàn được sở hữu hoặc thuê của chúng tôi.

7.2 Nếu bạn có một tên người dùng , mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập khác cho phép bạn truy cập vào một số phần của trang web của chúng tôi , quý vị phải không cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng chúng và phải đối xử với họ là bí mật. Nếu bạn tin hay nghi ngờ người khác biết chi tiết đăng nhập của bạn, bạn phải liên hệ với chúng tôi tại  supportap@yougov.com càng sớm càng tốt . Xin vui lòng xem Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

7.3 Thật không may , việc truyền tải thông tin qua internet không phải là hoàn toàn an toàn . Mặc dù chúng tôi sẽ áp dụng thủ tục thông thường của chúng tôi và tuân thủ các yêu cầu pháp lý để bảo vệ thông tin của bạn , chúng tôi không thể đảm bảo an ninh thông tin của bạn chuyển đến trang web của chúng tôi và bất kỳ truyền có nguy cơ của riêng bạn . Một khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn , chúng tôi sẽ sử dụng thủ tục chặt chẽ và tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép.

7.4 trang web của chúng tôi có thể từ thời gian để thời gian chứa các liên kết đến và đi từ các trang web khác . Nếu bạn làm theo một liên kết đến bất kỳ của các trang web , xin vui lòng lưu ý rằng các trang web nên có chính sách bảo mật riêng của họ và rằng chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý cho các trang web hoặc các chính sách riêng tư của họ . Vui lòng kiểm tra những chính sách bảo mật trước khi bạn gửi thông tin của bạn đến các trang web . Xin vui lòng xem Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi cho thêm các qui định liên quan đến các trang web khác.

 

8. Quyền của bạn

8.1. Bạn có quyền truy cập , chỉnh sửa hoặc rút lại chấp thuận cho xử lý thông tin cá nhân của bạn và nên trực tiếp bất kỳ yêu cầu thông tin của bạn cho chúng tôi tại supportap@yougov.com . Xin lưu ý rằng một khoản phí có thể được trả cho những chi phí của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn thông tin chi tiết của thông tin chúng tôi có về bạn khi nhận được yêu cầu truy cập . Nó cũng quan trọng cần lưu ý rằng , trong khi bạn có thể yêu cầu thông tin của bạn bất cứ lúc nào , chúng tôi liên tục hỏi viên ban hội thẩm của chúng tôi để cập nhật thông tin về bản thân và như vậy sẽ có cơ hội để xem chi tiết của bạn trong suốt cả năm .

8.2. Do tính chất hoạt động của chúng tôi và chúng tôi cần có một bản chụp của các quan điểm và ý kiến tại một thời điểm cụ thể trong thời gian, nó không phải là có thể sửa đổi bất kỳ phản ứng với các cuộc điều tra , nhóm tập trung , diễn đàn trực tuyến , YouGov trực tuyến , YouGov Pulse hoặc tweets mà bạn thực hiện ( mà bạn đã cung cấp tên của bạn) .

 

9. Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi

9.1 Các câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật hoặc bảo vệ dữ liệu này vấn đề được hoan nghênh và cần được giải quyết cho chúng tôi tại :

YouGov Asia Pacific

Địa chỉ email: supportap@yougov.com

Địa chỉ nhận thư: YouGov Singapore, có trụ sở đăng ký tại Số 15 Đường Upper Circular, #02-01, Singapore, 58413

 

10. Ngôn ngữ

10.1. Chính sách bảo mật này được soạn thảo bằng tiếng Anh . Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các phiên bản tiếng Anh của chính sách bảo mật này và bất kỳ dịch của chúng, các phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng .

 

Hiệu quả: 01 Tháng Sáu 2016

Chính sách sử dụng cookie


Việc sử dụng cookie của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với https://vn.yougov.com/ ('trang web'), trang web được sở hữu, vận hành và cung cấp bởi YouGov Plc (một công ty đăng ký tại Anh và Wales với mã số công ty 03607311, có trụ sở đăng ký tại số 50 Đường Featherstone, London, EC1Y 8RT, Vương quốc Anh) và nhóm các công ty của nó bao gồm YouGov Singapore Pte Ltd (một công ty đăng ký tại Singapore với mã số công ty 201316781E, có trụ sở đăng ký tại Số 15 Đường Upper Circular, #02-01, Singapore, 58413) (sau đây gọi chung là "YouGov", hay "chúng tôi").

 

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về những cookie có thể được đặt trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào trang web và cách để từ chối hoặc xóa những cookie đó. Để biết thêm thông tin chi tiết về trang web này, xin vui lòng bấm vào đây để xem Điều khoản và Điều kiện sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi theo cách thức được mô tả trong chính sách này.

1. Cookie là gì?

1.1 Cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ được đặt trên máy tính hoặc thiết bị khác của bạn để cho phép một trang web nhận ra bạn là một người dùng nào đó khi bạn quay trở lại trang web bằng cách sử dụng cùng một máy tính và trình duyệt web, do thời lượng truy cập của bạn (sử dụng một 'cookie phiên') hoặc do việc ghé thăm lặp đi lặp lại (một 'cookie ổn định'). Những tập tin tương tự khác làm việc theo cùng một cách thức và chúng tôi sử dụng từ 'cookie' trong chính sách này để đề cập đến tất cả các tập tin mà sẽ thu thập thông tin theo cách này.


1.2 Chúng tôi sẽ không sử dụng cookie để thu thập thông tin định danh cá nhân về bạn.

 

2. Cookie được sử dụng để làm gì?

2.1 Cookies là một công nghệ vô cùng phổ biến để ghi nhớ những thông tin nhất định về một khách truy cập vào một trang web. Phần lớn các trang web hiện nay sử dụng cookie và các tập tin này thường được sử dụng cho một loạt các nhiệm vụ. Chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích sau đây:

2.1.1 cần thiết cho hoạt động của trang web, ví dụ để cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc đặt một đơn hàng;

2.1.2 để phân tích việc sử dụng trang web bằng cách, ví dụ, nhận biết và đếm số lượng khách truy cập và cách họ di chuyển trong phạm vi trang web. Điều này giúp chúng tôi biết được những khu vực phổ biến của trang web và những mục cần được cải thiện để tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho người dùng;

2.1.3 để nhận ra bạn khi bạn quay trở lại trang web để có thể cá nhân hóa nội dung cho bạn, ví dụ, bằng cách ghi nhớ quốc gia và những ưu tiên trên trang web của bạn;

2.1.4 để ghi lại việc ghé thăm trang web của bạn và các trang bạn đã truy cập và các liên kết bạn đã theo dõi. Chúng tôi sẽ sử dụng điều này để khiến cho trang web trở nên phù hợp hơn với sở thích của bạn;

2.1.5 để theo dõi, và cho phép các bên thứ ba trong việc theo dõi tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo; và

2.1.6 để cho phép chúng tôi, và các bên thứ ba, tạo ra các phân khúc mục tiêu nhằm các mục đích quảng cáo.

Tài liệu này cung cấp cho bạn thông tin về các cookie cụ thể được sử dụng trên trang web này.

 

3. Cách để kiểm soát và xóa các cookie

3.1 Khi bạn truy cập trang web, bạn sẽ nhận được một thông điệp mà sẽ thông báo cho bạn về việc sử dụng cookie của chúng tôi. Chúng tôi không thể hiển thị thông báo này đến bạn nếu không sử dụng cookie (bạn có thể xem chi tiết về cookie này trong mục 'Cookie Banner' trong bảng dưới đây). Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web, nhiều cookie và các công nghệ theo dõi khác sẽ được đặt trên máy tính của bạn như được mô tả trong Chính sách cookie này. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web và/hoặc bằng cách chấp nhận Điều khoản và Điều kiện sử dụng Chính sách bảo mật của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng các cookie và công nghệ theo dõi như vậy.

3.2 Tuy nhiên, nếu bạn muốn hạn chế hoặc chặn các cookie được thiết lập bởi trang web này (hoặc, trên thực tế, trên bất kỳ trang web khác), bạn có thể làm điều này thông qua các thiết lập trình duyệt của bạn. Chức năng 'Trợ giúp' trong trình duyệt của bạn sẽ cho bạn biết cách thực hiện điều đó. Bạn cũng có thể sử dụng các thiết lập trình duyệt của mình để lựa chọn phương án "Không theo dõi".

3.3 Ngoài ra, bạn có thể muốn ghé thăm trang http://www.allaboutcookies.org/, trang web chứa đựng các thông tin toàn diện về cách để thực hiện điều này trên một loạt các trình duyệt. Bạn cũng sẽ tìm thấy chi tiết về cách để xóa các tập tin cookie từ máy tính của bạn, cũng như những thông tin tổng quát hơn về các cookie. Xin lưu ý rằng, bởi vì các trang web này không được sở hữu cũng như vận hành bởi YouGov, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào trong đó.

3.4 Xin lưu ý rằng việc hạn chế các cookie này có thể có nghĩa là bạn sẽ không thể tận dụng lợi thế đầy đủ của tất cả các tính năng hoặc các dịch vụ có sẵn trên trang web này.

 

4. Các cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi

4.1 Dưới đây là danh sách các cookie mà chúng tôi sử dụng trên trang web và mục đích sử dụng của từng loại:

Cookie ID

Mục đích

Thời hạn

NREUM

Cookie theo phiên này cho phép chúng tôi tính khoảng thời gian mà mọi người trình duyệt trên các trang trên trang web.

Các cookie này sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của bạn

surveypopup

Cookie này cho phép chúng tôi gửi cho đối tượng khảo sát thông điệp có liên quan trên cửa sổ tin nhắn pop-up mà họ thấy khi trở lại trang web sau khi hoàn thành một khảo sát.

Các cookie này sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của bạn

sessionid

Cookie này cho phép chúng tôi nhận ra bạn trong suốt thời gian truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Các cookie này sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của bạn

ygmsg

 

Cookie này cho phép chúng tôi cung cấp cho người dùng các thông điệp phản hồi, chẳng hạn như các lỗi xác thực với một đối tác bên ngoài như Facebook.

 

Các cookie này sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của bạn

django_language

 

Cookie này cho phép chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có thể hiển thị nội dung trong ngôn ngữ chính xác, theo sở thích của bạn.

Các cookie này sẽ hết hạn khi bạn đóng trình duyệt của bạn

Csrftoken

Cookie này được kết hợp với nền tảng phát triển web Django cho Python. Nó được thiết kế để giúp bảo vệ một trang web chống lại một loại hình tấn công phần mềm cụ thể trên các biểu mẫu web.

Các cookie này sẽ hết hiệu lực sau một năm

termsaccepted

Cookie này chỉ ra rằng người dùng đã chấp nhận thông điệp cookie của chúng tôi, để chúng tôi sẽ không lặp đi lặp lại cho họ cùng một thông điệp.

Các cookie này sẽ hết hiệu lực sau một năm

ygtrk

Cookie này cho phép chúng tôi xác định các thành viên hội thẩm của chúng tôi. Sau đó chúng tôi sử dụng thông tin này để rút ra các kết luận dựa trên việc các thành viên ban hội thẩm sử dụng trang web này và trao đổi dữ liệu ẩn danh liên quan đến các hoạt động trình duyệt web của các thành viên hội thẩm với các khách hàng của chúng tôi. Các khách hàng của chúng tôi sau đó sử dụng thông tin này để phân tích hiệu quả của trang web. Các khách hàng của chúng tôi chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu ẩn danh được thu thập bởi các cookie, mặc dù họ có thể có những thông tin khác thuộc sở hữu của họ mà có thể được sử dụng để xác định một cá nhân (xin vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm chi tiết). Dữ liệu ẩn danh có thể được trao đổi bằng cách (a) sử dụng cookie "ygtrk" để theo dõi các thành viên hội thẩm khi họ sử dụng các trang web của khách hàng hoặc xem quảng cáo hoặc (b) sử dụng công nghệ của khách hàng để "ghép" thông tin của khách hàng về một người dùng cụ thể với ID riêng dành cho thành viên hội thẩm của chúng tôi (bằng cách lưu trữ cookie của khách hàng trên trang web này hoặc khách hàng lưu trữ cookie được mã hóa của chúng tôi trên trang web riêng của họ).

Nếu bạn truy cập một trang web khác thông qua trang web này, bạn cũng nên tham khảo các chính sách cookie trên các trang web có liên quan để biết thêm chi tiết về cách các cookie được sử dụng trên một trang web cụ thể.

Các cookie này sẽ hết hiệu lực sau một năm

 

5. Các cookie được thiết lập bởi các bên thứ ba

5.1  Chúng tôi cũng sử dụng và làm việc với một số nhà cung cấp bên thứ ba và các đối tác để thiết lập các cookie trên trang web này nhằm cung cấp một số dịch vụ và tính năng nhất định. Ví dụ, đôi khi chúng tôi nhúng nội dung video từ các trang web như YouTube, điều này sẽ đặt cookie trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang trên trang web này mà có chứa nội dung được nhúng. Chúng tôi không kiểm soát việc phát tán các cookie này. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các cookie được sử dụng bởi các tổ chức này, cũng như thông tin về cách để bỏ chọn sử dụng cookie, xin vui lòng xem bảng dưới đây.

 

Tên cookie

 

Mục đích

YouTube

Chúng tôi sử dụng YouTube để hiển thị một số nội dung video của chúng tôi và YouTube có thể thiết lập các cookie trên trình duyệt của bạn nhằm hiển thị video và giám sát thông tin thống kê không phân bổ. Thông tin về chính sách bảo mật của YouTube có thể được tìm thấy ở đây http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

Google Analytics

 

 

 

 

Trang web sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc.
Đây là bốn cookie chính được thiết lập bởi dịch vụ Google Analytics nhằm cho phép chúng tôi theo dõi hành vi của khách truy cập và đo lường hiệu quả của trang web chúng tôi (_utma, _utmb, _utmc và _utmz). Các cookie khác được kết hợp với dịch vụ Google Analytics cho phép chúng tôi hiểu cách người dùng tương tác với trang web của chúng tôi (utmccn, utmcmd, utmctr và utmcct).

Các cookie Google Analytics sẽ hết hiệu lực khi bạn đóng trình duyệt của bạn (ngoại trừ cookie _utmb sẽ hết hiệu lực sau 30 phút). Cookie _utmb được cập nhật mỗi khi dữ liệu được gửi đến Google Analytics. Bất kỳ hoạt động nào của người dùng trong khoảng thời gian trực tuyến 30 phút sẽ được tính là một lần truy cập duy nhất, ngay cả khi người dùng rời khỏi và sau đó quay trở lại trang web. Một sự trở lại sau 30 phút sẽ được tính là một lần truy cập mới từ một người truy cập trở lại.

Để biết cách từ chối hoặc xóa các cookie này, xem tại http://www.google.com/intl/en/privacypolicy/

 

6. Theo dõi email

6.1 Một số email chúng tôi gửi đến bạn có thể chứa một "phần tử chỉ báo trang web - web beacon pixel" hoặc các liên kết được theo dõi cho phép chúng tôi xác định thời điểm bạn mở email và để xác minh các liên kết được chứa trong email mà bạn đã truy cập. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định đoạn email nào của chúng tôi được bạn quan tâm nhất.

6.2 Bạn có thể xóa phần tử chỉ báo bằng cách xóa email. Nếu bạn không muốn tải phần tử chỉ báo về máy tính hoặc thiết bị khác của bạn, bạn có thể đảm bảo điều này bằng cách chọn để nhận email từ chúng tôi dưới dạng văn bản đơn giản thay vì HTML.

6.3 Hoặc bạn có thể hủy đăng ký khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi tại supportap@yougov.com

 

7. Các thay đổi

7.1 Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách cookie này bất cứ lúc nào bằng cách gửi cho bạn một e-mail với các Điều khoản được sửa đổi hoặc bằng cách đăng một bản sao các sửa đổi trên trang web. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực 7 ngày sau ngày gửi email của chúng tôi hoặc ngày mà chúng tôi đăng các điều khoản sửa đổi trên trang web, tùy theo ngày nào sớm hơn. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi kết thúc khoảng thời gian đó có nghĩa là bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các chính sách sửa đổi.

 

8. Liên hệ với chúng tôi

8.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm nào về các cookie, vấn đề bảo vệ dữ liệu, hoặc bảo mật khi sử dụng trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Địa chỉ email: supportap@yougov.com

Địa chỉ: YouGov Singapore, Số 15 Đường Upper Circular, #02-01, Singapore, 58413

9. Ngôn ngữ

9.1  Chính sách bảo mật này được soạn thảo bằng Tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kỳ sự không thống nhất nào giữa bản Tiếng Anh và bất kỳ bản dịch nào của Chính sách bảo mật này, bản Tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Hiệu lực từ: 01/06/2016