Thông báo về quyền riêng tư và cookie của YouGov


YouGov là một đơn vị sử dụng thông tin cá nhân một cách có đạo đức. Nếu không có sự tin tưởng từ những người tham gia trả lời câu hỏi, chúng tôi không thể thực hiện nghiên cứu này với mục tiêu giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Ngoài ra, bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.

Chúng tôi nỗ lực đưa đến một thông báo về quyền riêng tư và cookie dễ hiểu nhất có thể, như bạn có thể thấy dưới đây. Nếu có bất kỳ điều gì chưa rõ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email dataprotection@yougov.com, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc.

Nội dung thông báo này

Là một tổ chức phụ thuộc vào việc sử dụng dữ liệu cá nhân, YouGov có trách nhiệm thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn một cách an toàn và có trách nhiệm. Điều này bắt đầu với việc thông báo cho bạn một cách rõ ràng về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.  Thông báo về quyền riêng tư và cookie này nêu rõ:

 • Loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn;
 • Cách thức và nguyên nhân chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Nguyên nhân chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân nội trong YouGov cũng như với các tổ chức khác; và
 • Quyền và lựa chọn của bạn liên quan tới các dữ liệu cá nhân.

YouGov được thành lập bởi một số công ty, mỗi công ty kiểm soát các dữ liệu được cung cấp bởi những người tham gia nghiên cứu của chúng tôi cũng như những người tham gia các cuộc khảo sát hoặc duyệt trang web của chúng tôi (gọi tắt là “người dùng”)  Nếu bạn là một người dùng hoặc người tham gia nghiên cứu đã đăng ký tại Việt Nam, thì công ty YouGov Singapore Pte. Limited (được gọi là “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “YouGov”) là bên kiểm soát các dữ liệu cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi lựa chọn nguyên nhân và cách thức các dữ liệu được xử lý.  Chúng tôi có văn phòng tại 67 Tanjong Pagar Road #02-01, Singapore 088488.

Những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích những dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi có thể thu thập khi bạn trở thành một thành viên của YouGov, sử dụng trang web của chúng tôi và tham gia vào các cuộc khảo sát, cũng như các dữ liệu mà chúng tôi có thể thu thập từ các nguồn khác

 

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn

Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi hay tham gia vào các cuộc khảo sát của YouGov, bạn cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu có lợi cho công việc kinh doanh của chúng tôi.  Có một số dữ liệu mà bạn bắt buộc phải cung cấp để có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ví dụ như thông tin tài khoản khi bạn gia nhập YouGov, mặt khác, bạn vẫn sẽ kiểm soát lượng dữ liệu có thể chia sẻ với chúng tôi.  Bạn có thể lựa chọn hoàn thành một số hoặc tất cả các cuộc khảo sát.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu lại dữ liệu cá nhân của bạn khi cần phục vụ cho các mục đích sử dụng đã được mô tả trong thông báo này (hoặc cho đến khi bạn yêu cầu xoá tài khoản).

Khi bạn đăng ký với YouGov, chúng tôi sẽ thu thập:

 • Thông tin liên hệ như tên, địa chỉ email và địa chỉ bưu chính
 • Các dữ liệu nhân khẩu học, ví dụ tuổi, giới tính và thông tin chung về tình hình kinh tế và gia đình.
 • Thông tin đăng nhập tài khoản của bạn, bao gồm địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã chọn
 • ID của đối tác giới thiệu, nếu bạn đến trang web của chúng tôi bằng cách kích chuột vào quảng cáo trực tuyến về ‘Tham gia YouGov’, hoặc một đường dẫn trong email được gửi từ một trong những đối tác tuyển dụng của chúng tôi (chúng tôi chỉ sử dụng công cụ này để theo dõi hiệu quả tuyển dụng và thanh toán cho đối tác)
 • Các lượt ‘Thích’ của bạn trên Facebook, nhưng chỉ khi bạn lựa chọn đăng ký YouGov bằng cách sử dụng Facebook Connect (Kết nối qua Facebook) và cho phép Facebook được chia sẻ thông tin này với chúng tôi trong quá trình đó.

Khi bạn trả lời các câu hỏi trong các cuộc khảo sát, hoặc trên trang web hoặc ứng dụng điện thoại, chúng tôi sẽ thu thập:

 • Ý kiến của bạn về các vấn đề xã hội và chính trị, các công ty và nhãn hàng
 • Thông tin liên hệ như tên, địa chỉ email và địa chỉ bưu chính
 • Các dữ liệu nhân khẩu học, ví dụ tuổi, giới tính và thông tin chung về tình hình kinh tế và gia đình.
 • Thông tin về thái độ của bạn, ví dụ như bạn thích mua sắm ở cửa hàng nào, chương trình ti vi nào gần đây mà bạn đã xem, hay những thứ mà bạn sở hữu
 • Thiết bị và trình duyệt “siêu dữ liệu” (về cơ bản, là một giải pháp theo dõi việc sử dụng thiết bị và trình duyệt của bạn), bao gồm địa chỉ IP, nhãn hiệu, kiểu máy và hệ điều hành của thiết bị mà bạn đã sử dụng cũng như loại trình duyệt (dữ liệu này được thu thập tự động khi bạn trả lời câu hỏi khảo sát hoặc duyệt trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi)

Nếu bạn đã đồng ý tải xuống phần mềm theo dõi (không phải tất cả mọi người đều nhận được lời mời tự động, bạn sẽ được lựa chọn đích danh), chúng tôi thu thập:

 • Dữ liệu định vị địa lý của bạn, thể hiện  địa điểm của bạn khi mang thiết bị di động của mình
 • Thiết bị và trình duyệt siêu dữ liệu
 • Thông tin về các trang web bạn đã truy cập, ứng dụng nào bạn đã tải xuống máy tính và thiết bị di động, cách thức và thời điểm bạn sử dụng chúng (chúng tôi không thu thập các thông tin mà bạn nhập vào trường đăng nhập và mật khẩu khi duyệt internet).

Nếu bạn đã được mời tham gia nghiên cứu định tính trực tuyến hoặc trực tiếp, chúng tôi sẽ thu thập:

 • Ý kiến của bạn về các chủ đề đang được nghiên cứu
 • Chúng tôi cũng có thể ghi lại các cuộc phỏng vấn này, nhưng trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về dự án nghiên cứu và lựa chọn không tham gia

Khi bạn duyệt trang web hoặc sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập:

Khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc tương tác với trang web hoặc các trang truyền thông xã hội của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập:

 • Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bạn có thể cung cấp về bản thân, bao gồm tên thông tin liên hệ của bạn và lịch sử các hội thoại của chúng tôi với bạn
 • Bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra trên trang web của chúng tôi hoặc các trang truyền thông xã hội và cho dù bạn đã lựa chọn ‘theo dõi’ bất kỳ thành viên YouGov nào trên trang web của chúng tôi

 

Dữ liệu cá nhân được thu thập từ các nguồn khác

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi để lấy thêm thông tin từ các nguồn khác:

 • Các nguồn mở công khai:  ví dụ: chúng tôi có thể so sánh mã bưu điện của bạn với các sổ đăng ký công khai để xác định rằng bạn có sống trong khu vực nhất định dành cho một chính quyền địa phương hoặc khu vực bầu cử cụ thể hay không.
 • Các đối tác khớp dữ liệu: chúng tôi có thể mua dữ liệu từ các công ty, nhằm phân loại dữ liệu của những người tham gia nghiên cứu thành các nhóm hoặc các ‘mảng’ khác nhau, dựa trên phân loại người tiêu dùng được phát triển bởi đối tác khớp dữ liệu. Chúng tôi bổ sung thông tin về mảng dữ liệu đã mua vào phần dữ liệu đã lưu giữ về bạn ( bấm vào đây để biết thêm thông tin về cách thức chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với các công ty này để bổ sung các mảng dữ liệu vào dữ liệu của chúng tôi ).
 • Các công ty khác bán dữ liệu:  chúng tôi có thể mua dữ liệu từ các công ty bán một số loại dữ liệu nhất định có giá trị đối với chúng tôi.  Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ tự khớp dữ liệu với dữ liệu của chúng tôi, hoặc chuyển dữ liệu cá nhân cho các công ty này để cho phép họ thay chúng tôi khớp dữ liệu và chuyển lại cho chúng tôi.

Bạn vẫn có thể nhận được lời mời tham gia các hoạt động nghiên cứu của chúng tôi nếu bạn chưa tham gia YouGov.  Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ nhận được địa chỉ thư điện tử của bạn từ khách hàng, hoặc chúng tôi sẽ nhận được thông tin đó từ một tổ chức duy trì cơ sở dữ liệu về thông tin liên hệ để các công ty như YouGov có thể liên lạc với bạn.  Chúng tôi chỉ gửi thư điện tử khi chúng tôi có đại diện từ những người cung cấp địa chỉ thư điện tử mà người nhận (chính là bạn) đã đồng ý nhận thông tin của bên thứ ba (ví dụ, từ YouGov), và chúng tôi sẽ luôn cung cấp thông tin về nguồn thu thập thông tin chi tiết về bạn cũng như đưa ra lựa chọn từ chối nhận thư điện tử từ chúng tôi.

Cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, đối tượng được chúng tôi chia sẻ dữ liệu

Trong phần này, chúng tôi giải thích cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, các lựa chọn của bạn về cách thức mà dữ liệu được sử dụng, cũng như các tổ chức mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu

 

Sử dụng dữ liệu cá nhân cho nghiên cứu thị trường cơ bản

Chúng tôi sử dụng dữ liệu được bạn chia sẻ hoặc dữ liệu từ các nguồn khác đã được đề cập ở trên nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể và mang lại những nghiên cứu hữu ích cho khách hàng của chúng tôi.  Các cách thức sử dụng mà chúng tôi mô tả dưới đây tạo thành thỏa thuận cơ bản mà chúng tôi có với những người tham gia nghiên cứu.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để:

Ví dụ…

Đăng ký, xác thực và quản trị tài khoản của bạn

Nếu bạn đăng ký với nhóm nghiên cứu của YouGov, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email và mật khẩu của bạn để thiết lập tài khoản và xác thực danh tính của bạn mỗi khi bạn đăng nhập và sử dụng chi tiết tài khoản để hỗ trợ chúng tôi giải đáp các thắc mắc khi bạn liên hệ với chúng tôi

Lựa chọn và mời bạn tham gia vào các hoạt động nghiên cứu của YouGov

Nếu một khách hàng muốn biết ý kiến về nước giải khát của những người sống ở một khu vực nhất định, chúng tôi sẽ sử dụng mã bưu điện và dữ liệu nhân khẩu học khác để xác định xem bạn có đủ điều kiện để tham gia dự án đó không, sau đó sử dụng tên và địa chỉ email để mời bạn tham gia vào khảo sát

Đánh giá độ tin cậy bằng điểm số và các phần quà khi bạn tham gia vào các nghiên cứu

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ của bạn để thông báo cho bạn trong trường hợp bạn nhận được quà, cũng như thông tin tài khoản ngân hàng của bạn để gửi tiền về nếu bạn bạn đổi điểm của mình thành tiền

Thực hiện nghiên cứu tổng hợp và ẩn danh cho khách hàng của chúng tôi

Sau khi thu thập các câu trả lời cho khảo sát, chúng tôi sẽ kết hợp chúng với các câu trả lời từ những đáp viên khác và biến chúng thành những hiểu biết có giá trị cho khách hàng, dưới dạng bảng tính thống kê hoặc báo cáo tổng hợp.  Một số câu trả lời của bạn liên hệ trực tiếp tới sản phẩm theo dõi thương hiệu toàn cầu chính của chúng tôi (Brand Index) và công cụ lập kế hoạch và phân khúc (Hồ sơ) của chúng tôi.  Khách hàng của chúng tôi truy cập các công cụ này để thiết lập những hiểu biết tổng hợp của riêng họ - họ sẽ không thấy bất cứ thông tin gì có thể xác định danh tính của bạn

Thiết lập dữ liệu cấp độ đáp viên được ẩn danh nhưng không tổng hợp cho khách hàng

Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng của mình các bảng tính có chứa một câu trả lời khảo sát của bạn; các bộ dữ liệu này không được tổng hợp cũng như không tiết lộ danh tính của bạn; người nhận bị ràng buộc bởi hợp đồng để không cố gắng định danh các cá nhân đã cung cấp câu trả lời

Thiết lập các bài viết và nội dung khác cho trang web của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng các câu trả lời khảo sát để biên soạn các bài viết thú vị có thể được công bố trên trang web của chúng tôi hoặc các bài báo trên các trang web của bên thứ ba

Phát triển và cải thiện dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng các câu trả lời khảo sát của bạn để cải thiện các công cụ và phương pháp nghiên cứu, hỗ trợ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ mang đến cho bạn và khách hàng của chúng tôi những trải nghiệm tốt nhất

Đưa ra câu trả lời khi bạn thực hiện bất kỳ quyền nào liên quan đến dữ liệu mà chúng tôi có về bạn (bạn có thể tìm thêm thông tin về quyền của mình đối với dữ liệu cá nhân ở bên dưới )

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin tài khoản và số nhận dạng nội bộ của bạn để xác định dữ liệu có liên quan đến yêu cầu của bạn và trả lời bạn

Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận

Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để đảm bảo vị trí của bạn khớp với vị trí tiến hành nghiên cứu mà bạn đã tham gia; đôi khi trong các khảo sát chúng tôi lặp lại các câu hỏi để phát hiện tình trạng không tập trung hoặc các chỉ báo khác về câu trả lời có chất lượng kém

 

Để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo những cách được mô tả ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu đó nội trong YouGov, với các bên thứ ba đáng tin cậy cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và thi thoảng, với khách hàng. Dưới đây là một số thông tin thêm về các loại hình tổ chức và nội dung chúng tôi có thể chia sẻ:

Các công ty thuộc Tập đoàn YouGov

YouGov là một tổ chức toàn cầu.  Điều này có nghĩa là một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được trao đổi nội trong Tập đoàn YouGov, ví dụ như khi khách hàng muốn thực hiện khảo sát ở nhiều quốc gia hoặc nhóm dữ liệu toàn cầu của chúng tôi phân tích dữ liệu từ một nghiên cứu toàn cầu.  Chúng tôi cũng có thể gửi thông tin của bạn nhằm phục vụ mục đích bán toàn bộ hoặc một phần lớn tài sản hoặc mảng kinh doanh của một số hoặc tất cả các công ty của Tập đoàn YouGov.

Khách hàng của chúng tôi và các tổ chức nghiên cứu đáng tin cậy khác

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi được xây dựng dựa trên việc cung cấp cho khách hàng các hiểu biết nghiên cứu ẩn danh .

Đôi khi chúng tôi cũng thực hiện khảo sát kết hợp với (hoặc thay mặt cho) một tổ chức nghiên cứu đáng tin cậy khác. Trong một số ít trường hợp, các tổ chức nghiên cứu đáng tin cậy này có thể có quyền truy cập hạn chế vào thông tin định danh cá nhân để sử dụng trong phân tích nội bộ, mô hình và các phân tích tổng hợp tương tự, miễn là họ đồng ý, theo hợp đồng, (i) sẽ bảo vệ quyền riêng tư của các thông tin định danh cá nhân này, phù hợp với chính sách bảo mật và (ii) không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin định danh cá nhân nhằm phục vụ bất kỳ mục đích nào khác.

Đôi khi, khách hàng của chúng tôi có thể yêu cầu kết hợp các câu trả lời khảo sát của bạn với dữ liệu của riêng họ để có được những hiểu biết sâu sắc hơn nữa. Bạn có quyền quyết định chia sẻ dữ liệu này hay không – việc bạn không muốn cung cấp dữ liệu được yêu cầu không ảnh hưởng đến điểm hay cơ hội tham gia vào các nghiên cứu sau này.

Các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi làm việc với các bên cung cấp dịch vụ đáng tin cậy – họ thay mặt chúng tôi triển khai một số chức năng nhất định để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bạn.

Các tổ chức này xử lý dữ liệu thay chúng tôi. Họ chỉ có quyền truy cập vào các dữ liệu cá nhân mà họ thực sự cần đến, nhằm cung cấp một dịch vụ cụ thể cho chúng tôi, và trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ có biện pháp bảo vệ bằng hợp đồng nhằm đảm bảo họ không tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác. Trong một số trường hợp, các tổ chức này (ví dụ, các tổ chức xử lý thanh toán) có thể cần xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm phục vụ cho các mục đích của họ, ví dụ như đảm bảo tuân thủ các quy định hoặc luật lệ liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh của họ.

Các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi thuộc các danh mục sau (và xử lý dữ liệu của bạn ở (các) địa điểm sau):

 • Tổ chức xử lý thanh toán tiền mặt, thẻ quà tặng và các ưu đãi khác (Khu vực kinh tế châu Âu (gọi tắt là “EEA”), Hoa Kỳ)
 • Bên cung cấp công nghệ thu thập dữ liệu (EEA, Hoa Kỳ)
 • Lưu trữ dữ liệu đám mây (EEA, Hoa Kỳ)
 • Lưu trữ trung tâm dữ liệu (EEA, Hoa Kỳ)
 • Nền tảng và công nghệ truyền thông (EEA)
 • Quảng cáo trực tuyến (EEA, Hoa Kỳ)

Đối tác khớp dữ liệu của chúng tôi

Các đối tác khớp dữ liệu của chúng tôi thiết lập và bán thông tin phân loại người tiêu dùng nhằm giúp các công ty hiểu được đặc điểm nhân khẩu học, lối sống, sở thích và hành vi của người tiêu dùng.  Thông tin này có giá trị đối với khách hàng của chúng tôi, và nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ bổ sung dữ liệu này vào những hiểu biết mà chúng tôi đã cung cấp cho họ.

Để làm được điều này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số dữ liệu cá nhân nhất định, ví dụ như tên, địa chỉ email và mã bưu điện của bạn để các đối tác của chúng tôi có thể khớp dữ liệu đó với dữ liệu của họ và cho biết bạn thuộc phân khúc nào.  Giống như các bên cung cấp dịch vụ khác, chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân mà các đối tác khớp dữ liệu của chúng tôi thực sự cần để khớp dữ liệu của hai bên, và chúng tôi có các biện pháp bảo vệ theo hợp đồng để đảm bảo rằng họ không tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác.

Các công ty khác bán dữ liệu

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi có thể mua dữ liệu từ các công ty bán các loại dữ liệu nhất định có giá trị đối với chúng tôi.  Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ chuyển thông tin định danh cá nhân cho các công ty này để họ có thể thay chúng tôi khớp các bộ dữ liệu này và chuyển dữ liệu đã khớp lại cho chúng tôi.

Các tổ chức khác

Những trường hợp này thường không phổ biến, tuy nhiên chúng tôi vẫn có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các tổ chức khác nếu:

 • chúng tôi phải chia sẻ thông tin của bạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc quy định của các cơ quan có thẩm quyền (hoặc chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn vì mục đích đó);
 • chúng tôi cần chia sẻ dữ liệu cá nhân để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của mình, kể cả với các cố vấn chuyên môn và pháp lý khác;
 • chúng tôi tái cấu trúc doanh nghiệp của mình hoặc nếu chúng tôi mua hoặc bán bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với người mua hoặc người bán tiềm năng;
 • toàn bộ hoặc một phần lớn tài sản của công ty chúng tôi được mua lại bởi một bên khác, thì dữ liệu của bạn sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng

 

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào được mô tả ở trên, thì bạn không phù hợp với việc chia sẻ dữ liệu với YouGov và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi - bạn nên hủy đăng ký tại đây, hoặc liên hệ với chúng tôi và yêu cầu chúng tôi hủy đăng ký.  Chúng tôi cần sử dụng dữ liệu của bạn theo những cách cơ bản này để biến những ý kiến của bạn thành những dữ liệu hữu ích trên thế giới, và triển khai các nghiên cứu cho phép chúng tôi duy trì kinh doanh.

 Sử dụng dữ liệu cá nhân  để mô hình đối tượng

Ngoài các cách sử dụng mà chúng tôi mô tả ở trên, với điều kiện là bạn chọn tham gia với tư cách là người tham gia nghiên cứu theo cách này, chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với các đối tác đáng tin cậy để tạo ra đối tượng mục tiêu cho các nhà quảng cáo với những cách thức truyền thông và định vị phù hợp hơn.

Đối tác mô hình đối tượng của chúng tôi

Bằng cách khớp các thông tin cá nhân  (ví dụ, tên, địa chỉ email và mã bưu điện hoặc số định danh duy nhất) hoặc số định danh trực tuyến, các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng phản hồi khảo sát để tạo ra đối tượng mục tiêu cho các nhà quảng cáo với những cách thức truyền thông và định vị phù hợp hơn (các đối tượng quảng cáo được tạo ra bằng cách tìm những người trong tổng thể dân cư có đặc điểm tương tự với bạn thông qua một quy trình gọi là mô hình tương tự (lookalike), và vì vậy, bạn sẽ không bị đưa vào nhóm đối tượng này).

 

Bạn có toàn quyền kiểm soát việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn theo cách này (không ẩn danh) hay không.  Bạn có thể chọn không tham gia vào các cách sử dụng này bằng cách thay đổi cài đặt về cấp phép trên  Trang tài khoản của bạn.

Cách thức chúng tôi lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi hiểu rằng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang có là rất quan trọng.  Phần này mô tả một số biện pháp chúng tôi thực hiện để đảm bảo tính an toàn và bảo mật của dữ liệu

 

Chúng tôi nỗ lực hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi những rủi ro mất hoặc sử dụng sai dữ liệu, hay rủi ro truy cập, tiết lộ, thay đổi và hủy dữ liệu trái phép.  Phần này mô tả một số biện pháp được chúng tôi áp dụng để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Chúng tôi sử dụng các trung tâm dữ liệu có mức độ bảo mật vật lý cao để lưu trữ và bảo vệ dữ liệu của bạn và các hệ thống của chúng tôi;
 • Chúng tôi tiến hành các cuộc kiểm tra thâm nhập độc lập theo từng năm và thực hiện quét hệ thống và ứng dụng liên tục để tìm kiếm lỗ hổng trên hệ thống của chúng tôi; nếu bạn cho rằng mình đã từng phát hiện một sự cố bảo mật hoặc lỗ hổng bảo mật của một trong các hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại  security@yougov.com ;
 • Chúng tôi sử dụng thuật toán mã hóa để bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình chuyển dữ liệu bằng TLS và trong quá trình lưu trữ bằng thuật toán mã hóa AES256;
 • Chúng tôi cho phép truy cập vào dữ liệu có thể quy kết (theo đó chúng tôi có nghĩa là dữ liệu nhận dạng trực tiếp bạn) cho những nhân viên YouGov cần thực hiện trách nhiệm công việc của họ, ví dụ như nhóm hỗ trợ của chúng tôi cho phép họ phản hồi với bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi;
 • Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều có trách nhiệm bảo mật cũng như đào tạo họ về cách thức xác định rủi ro bảo mật và bảo vệ dữ liệu của bạn.

Đôi khi, các trang web của chúng tôi có thể chứa các đường dẫn tới và từ các trang web khác.  Nếu bạn đi tới bất kỳ trang web nào trong số đó, lưu ý rằng các trang web đó cũng có những thông báo về quyền riêng tư của họ và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên đới nào đối với các trang web đó.  Vui lòng kiểm tra các thông báo về quyền riêng tư trước khi bạn gửi thông tin của mình đến các trang web đó.

Email và thông báo

Phần này giải thích các lựa chọn dành cho bạn liên quan đến email và thông báo mà chúng tôi có thể gửi cho bạn

 

Việc bạn đăng ký làm người tham gia nghiên cứu của YouGov đồng nghĩa với việc chúng tôi có quyền gửi email và thông báo mời bạn tham gia các dự án nghiên cứu – các dự án này có thể được thực hiện trực tuyến qua khảo sát hay tải xuống ứng dụng di động, hoặc trực tiếp.  Về bản chất, hầu hết các nghiên cứu được triển khai trong thời gian hạn hẹp và chúng tôi không thể thông báo rằng chúng tôi muốn hỏi ý kiến của bạn, bạn sẽ bất lợi so hơn những người tham gia nghiên cứu khác bởi bạn đã bỏ lỡ cơ hội chia sẻ ý kiến của mình và nhận điểm.

Nếu bạn không muốn nhận các tin nhắn dịch vụ này, bạn sẽ phải rút khỏi nghiên cứu.

Chúng tôi có thể gửi riêng cho bạn  các email và thông báo khi ý kiến của bạn xuất hiện trên kênh tin tức hoặc để khuyến khích bạn giới thiệu bạn bè và gia đình của bạn tham gia vào nghiên cứu. Bạn có thể từ chối các hình thức liên lạc này bất cứ lúc nào trên Trang tài khoản của bạn trên trang web.

Cookie và các công nghệ tương tự

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm khi bạn sử dụng trang web và ứng dụng di động của chúng tôi.  Phần này trình bày về các cookie được chúng tôi sử dụng, chức năng của cookie cũng như lựa chọn của bạn liên quan đến cookie

 

Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ cho phép một trang web thu thập và lưu trữ một loạt dữ liệu trên máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc thiết bị di động của bạn.  Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự, chẳng hạn như thẻ (tag) và pixel (gọi tắt là “cookie”) nhằm hỗ trợ cung cấp các tính năng và chức năng trên các trang web và ứng dụng di động, đồng thời cải thiện cách thức hoạt động của các cookie đó.  Chúng tôi sử dụng cả cookie mà YouGov cài đặt (được gọi là ‘cookie của bên thứ nhất’) và cookie của bên thứ ba (không phải do YouGov cài đặt, mà bởi các trang web khác dưới sự cho phép của YouGov).

YouGov sử dụng cookie, và cũng có thể sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp bên thứ ba có chức năng triển khai cookie và các công nghệ theo dõi khác liên quan đến dịch vụ của họ, cho phép bạn điều hướng trang web của chúng tôi và sử dụng các tính năng tương ứng, cũng như thu thập thông tin về các lựa chọn và sở thích của bạn, cho phép chúng tôi tùy chỉnh trang web, ví dụ, bằng cách ghi nhớ ngôn ngữ ưa thích của bạn.

Lựa chọn của bạn liên quan đến cookie

Khi truy cập vào trang web này, bạn đã nhận được một thông báo về việc sử dụng cookie của chúng tôi.  Nếu tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie được mô tả trong thông báo này.  Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để chấp nhận hoặc từ chối cookie mới và xóa cookie hiện có.  Chứng năng ‘Trợ giúp’ trong trình duyệt của bạn sẽ cho bạn biết cách thức cài đặt, và bạn có thể tìm hiểu thêm về cách mà bạn có thể xóa và quản lý cookie tại  http://www.allaboutcookies.org/ . Nếu bạn quan tâm đến cookie quảng cáo của bên thứ ba, bạn nên tham khảo cơ chế từ chối cookie của bên thứ ba của DAA tại  http://www.aboutads.info/choices  hoặc của NAI tại  http: //www. networkadvertising.org/choices

Lưu ý rằng việc hạn chế sử dụng cookie có nghĩa rằng bạn sẽ không thể tận dụng tối đa các tính năng hoặc dịch vụ có sẵn trên trang web này.

Theo dõi email

Một số email mà chúng tôi gửi cho bạn có thể chứa ‘web beacon pixel’ hoặc các liên kết được theo dõi cho phép chúng tôi xác định thời gian bạn mở email và xác minh các liên kết trong email mà bạn đã truy cập.  Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định phần nội dung email được bạn quan tâm nhất.

 Bạn có thể xóa pixel bằng cách xóa email.  Nếu bạn không muốn tải pixel xuống máy tính hoặc thiết bị khác của mình, bạn có thể hủy đăng ký và rút khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi vào bất cứ lúc nào trên Trang tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi.

Cách liên lạc với chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về thông báo này hoặc về cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dataprotection@yougov.com .

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, quan ngại hoặc phản hồi tổng quát, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ supportap@yougov.com

 

Cập nhật thông báo

Thông báo này được cập nhật lần cuối vào ngày được nêu ở đầu thông báo.

Chúng tôi có quyền thay đổi thông báo này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng thường xuyên kiểm tra lại tại đây.

Nếu bạn phản đối bất kỳ thay đổi nào trong tương lai, bạn có thể đóng tài khoản của mình bằng cách truy cập vào Trang tài khoản của bạn và nhấp vào ‘hủy đăng ký’.

Hiệu quả: Ngày 18 tháng 4 năm 2019