Quan hệ nhà đầu tư


Về YouGov

Business People

YouGov plc là một cơ quan nghiên cứu thị trường quốc tế cung cấp đầy đủ các dịch vụ. Các dịch vụ chính về dữ liệu quan điểm của chúng tôi xuất phát từ bảng phản hồi tốt của người trả lời. Chúng tôi kết hợp dòng dữ liệu liên tục với chuyên môn nghiên cứu sâu sắc và kinh nghiệm rộng trong ngành vào trong nền tảng nghiên cứu và tiếp thị theo hệ thống. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp dữ liệu, phân tích và báo cáo có thể được sử dụng để lập kế hoạch, quản lý và tinh chỉnh tất cả các loại chiến dịch cho dù họ có những mục tiêu về thương mại, chính trị, xã hội hay các mục tiêu khác.

Bộ sản phẩm dữ liệu độc quyền và tổ hợp của chúng tôi bao gồm: YouGov BrandIndex, công cụ theo dõi thu nhận về nhận diện thương hiệu; YouGov Reports cung cấp thông tin thị trường toàn diện trên nhiều lĩnh vực; và YouGov Profiles, công cụ lập kế hoạch và phân khúc mới của chúng tôi. Công cụ YouGov Omnibus hàng đầu thế giới cung cấp dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả về chi phí đối với việc thu thập câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu từ cả hai mẫu theo quốc gia và mẫu đã chọn.

Công việc nghiên cứu tùy chỉnh của chúng tôi tiến hành một loạt các nghiên cứu định lượng và định tính, được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia của chúng tôi để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Mô hình trực tuyến được tích hợp đầy đủ độc đáo của chúng tôi có một hồ sơ theo dõi được xuất bản và ghi chép rõ ràng minh họa cho sự chính xác của các phương pháp khảo sát của chúng tôi và tiếp đến là chất lượng của công việc phục vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi có thể tiến hành nghiên cứu trong tất cả các châu lục và mô hình trực tuyến của chúng tôi cho phép khách hàng có được các kết quả ở phạm vi quốc tế nhanh hơn và chi phí hiệu quả hơn so với phương pháp truyền thống mà không hề có sự thỏa hiệp về chất lượng. YouGov có một bảng gần 4 triệu thành viên trên toàn thế giới, và các văn phòng ở Anh, Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Á.

Tóm tắt về Chiến lược

Mục tiêu chính của Tập đoàn là tăng tỷ trọng doanh thu từ các sản phẩm và dịch vụ dữ liệu trong trung hạn và mang lại sự cân bằng cho các sản phẩm và dịch vụ này bằng nghiên cứu tùy chỉnh. Chúng tôi đang tập trung vào tăng trưởng doanh thu từ bộ sản phẩm cốt lõi của chúng tôi trên tất cả các khu vực địa lý hiện tại của chúng tôi. Điều này bao gồm việc mang đến thị trường sản phẩm mới, cũng như tiếp tục đổi mới bằng các sản phẩm mới. Ngoài việc đầu tư có mục tiêu vào việc phát triển và mở rộng các bộ dịch vụ và sản phẩm dữ liệu dạng tổ hợp của chúng tôi, chúng tôi cũng đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội để mở rộng mô hình nòng cốt của chúng tôi về mặt địa lý.

Công bố thông tin của Trang web

Bằng việc sử dụng trình đơn tại ở bên trái, bạn có thể truy cập tất cả các trang trong mục về quan hệ với nhà đầu tư của trang web chúng tôi. Thông tin theo Nguyên tắc 26 của Điều lệ AIM được thảo luận trong phần này.

Liên hệ Chúng tôi

Về các câu hỏi liên quan đến nhà đầu tư, bạn có thể gửi email cho chúng tôi.