Liên hệ với Chúng tôi


Câu hỏi cho thành viên Nhóm VN Panel: bấm vào đây
Câu hỏi báo chí: ap.press@yougov.com
Bán hàng và thông tin chung: Vui lòng điền vào biểu mẫu ở đây

 


Báo cáo về các vấn đề bảo mật

Nếu bạn là một thành viên YouGov panel và gặp vấn đề về bảo mật liên quan đến tài khoản YouGov của bạn, vui lòng liên hệ với https://yougov.zendesk.com/hc/vi/requests/new. Những vấn đề bảo mật này gồm vấn đề về mật khẩu, sự cố đăng nhập, nghi ngờ gian lận và những vấn đề về lạm dụng tài khoản. Nếu bạn tin bạn đã phát hiện ra một lỗ hổng trong một trang web hoặc sản phẩm YouGov, vui lòng email đến security@yougov.com.