Liên hệ với Chúng tôi


EMAIL

Câu hỏi cho thành viên Nhóm VN Panel: bấm vào đây
Câu hỏi báo chí: ap.press@yougov.com
Yêu cầu bán hàng và kinh doanh: ap.marketing@yougov.com
Bán hàng và thông tin chung: ap.sales@yougov.com


ĐỊA CHỈ:

YouGov Singapore PTE. Limited
67 Tanjong Pagar Road #02-01 
Singapore 088488
 


Thành viên nhóm Panel

Vui lòng trực tiếp liên hệ với chúng tôi qua https://yougov.zendesk.com/hc/vi/

Báo cáo về các vấn đề bảo mật

Nếu bạn là một thành viên YouGov panel và gặp vấn đề về bảo mật liên quan đến tài khoản YouGov của bạn, vui lòng liên hệ với https://yougov.zendesk.com/hc/vi/requests/new. Những vấn đề bảo mật này gồm vấn đề về mật khẩu, sự cố đăng nhập, nghi ngờ gian lận và những vấn đề về lạm dụng tài khoản. Nếu bạn tin bạn đã phát hiện ra một lỗ hổng trong một trang web hoặc sản phẩm YouGov, vui lòng email đến security@yougov.com.