Giới thiệu về YouGov


Chúng tôi tin vào sức mạnh của sự tham gia.

Ngay từ đầu, chúng tôi đã được thúc đẩy bởi một ý tưởng đơn giản: Càng nhiều người có thể tham gia vào các quyết định được đưa ra bởi các tổ chức phục vụ họ, những quyết định đó sẽ tốt hơn.

YouGov People

Tâm điểm của công ty chúng tôi là một cộng đồng trực tuyến toàn cầu, nơi hàng triệu cá nhân và hàng ngàn tổ chức chính trị, văn hóa và thương mại tham gia vào một cuộc trò chuyện liên tục về niềm tin, hành vi và thương hiệu của họ.

Chúng tôi kết hợp dòng dữ liệu liên tục này với chuyên môn nghiên cứu sâu sắc và kinh nghiệm ngành rộng rãi của chúng tôi, để phát triển các công nghệ và hệ phương pháp sẽ cho phép tạo ra nhiều quyết định có tính hợp tác.

Và cung cấp một chân dung chính xác hơn, mang tính hành động hơn về những gì thế giới đang suy nghĩ.

Sản phẩm và Dịch vụ

Bộ sản phẩm dữ liệu độc quyền của chúng tôi gồm: Chỉ số Thương hiệu BrandIndex, bộ theo dõi nhận thức thương hiệu hàng ngày; YouGov Omnibus, cách nhanh nhất, hiệu quả nhất về chi phí để thu thập câu trả lời từ cả các mẫu quốc gia và các mẫu chọn lọc; Pulse, theo dõi hành vi trực tuyến, thực tế của người tiêu dùng trên máy tính xách tay, điện thoại thông minh và máy tính bảng; và YouGov Profiles, một công cụ mới về lập kế hoạch truyền thông, lập phân khúc và dự báo.

Chúng tôi xuất bản một số báo cáo tổng hợp, chẳng hạn Khảo sát Toàn cầu thường niên về Giàu có & Sung túc, trong đó cung cấp tin tức thị trường toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Các chuyên gia nghiên cứu hành vi của chúng tôi cũng thực hiện một loạt những nghiên cứu định lượng và định tính được biến đổi để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng.